வலைவாசல்:வாசிகசாலை/தமிழர் பொருண்மியம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

மொத்த ஆவணங்கள் : 132,563 | மொத்த பக்கங்கள் : 4,542,367

ஆவண வகைகள் : அச்சு ஆவணங்கள் [1,04,364] பல்லூடக ஆவணங்கள் [28,306] சுவடிகள் [678]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [15,662] இதழ்கள் [14,844] பத்திரிகைகள் [63,284] பிரசுரங்கள் [1,173] சிறப்பு மலர்கள் [6,451] நினைவு மலர்கள் [1,914] அறிக்கைகள் [1,131]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [6,879] பதிப்பாளர்கள் [5,652] வெளியீட்டு ஆண்டு [211]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,764] ஆளுமைகள் [3,226] | குறிச்சொற்கள் [122] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [2,594] | மலையக ஆவணகம் [1344] | பெண்கள் ஆவணகம் [1693]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : இ-பள்ளிக்கூடம் [15,297] | வாசிகசாலை [59] | முன்னோர் ஆவணகம் [1597]

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [1532]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [1,427] | இலங்கையில் சாதியம் [115] | உதயன் வலைவாசல் [12,989] | ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம் [678] | யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம் [1954] | ஒலி நூல்கள் [1042]

முடிவடைந்த செயற்திட்டங்கள் : பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம் [116] | இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச நிலையம் [148] | யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சமுதாய மருத்துவத்துறை [46] | யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள் [34,758] | அரியாலை [441] | மல்லிகை [442] | யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [324] தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013