அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
09:36, 29 செப்டம்பர் 2022 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

29 செப்டம்பர் 2022

     05:33  ஆளுமை:அம்பிகை கஜேந்திரன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:07  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Keerthika Velu‎ (30×)]
      05:07 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96530.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:07 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96529.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:07 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96528.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:07 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96527.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96526.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96525.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96524.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96523.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96522.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96521.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:06 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96520.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96519.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96518.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96517.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96516.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96515.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96514.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:05 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96513.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96512.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96511.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96510.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96509.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96508.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96507.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96506.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:04 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96505.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96504.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96503.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96502.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:96501.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
     05:03  பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளையும் நாடகமும் பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தனும்...‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    05:02  பகுப்பு:Peradeniya English Specialist Teachers College‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:02  பகுப்பு:The Institute of Biology‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:01  பகுப்பு:Kathriarachchi, Hashendra. S.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:01  பகுப்பு:Dangalle, Chandima. D.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     05:01  Understanding Biosecurity and Quarantine 2014‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  Techstrum Jaffna College Technical Institute 1987‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  St. John's College Magazine 1971‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  St. John's College Magazine 1975‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:59  பகுப்பு:தனபாலசிங்கம், க.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:59  பகுப்பு:கதிரமலை, வீரகத்தி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:59  பகுப்பு:சிறுவர் கழகங்களின் இணையம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:58  பகுப்பு:பரமேஸ்வரன், தி.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:58  பகுப்பு:மகேஸ், செ.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:58  தணி 75: கலாநிதி நாகமுத்து தணிகாசலம்பிள்ளை பவளவிழா மலர் 2017‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-39). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:57  திருஞானசம்பந்தர் அருளிய அற்புதத் திருப்பதிகங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-89). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:56  பகுப்பு:நந்தி வெளியீடு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:56  இறப்பு என்பது முடிவு அல்ல‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-88). . [Keerthika Velu‎ (2×)]
      04:56 (நடப்பு | முந்திய) . . (-96). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+8). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது