அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
06:24, 6 டிசம்பர் 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

6 டிசம்பர் 2021

     05:25  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Keerthika Velu‎ (20×)]
      05:25 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87670.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87669.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87668.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87667.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87666.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87665.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:24 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87664.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:23 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87663.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:23 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87662.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:23 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87661.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:20 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87660.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:20 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87659.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:20 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87658.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:20 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87657.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87656.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87655.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87654.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87653.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87652.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:19 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:87651.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
     05:17  வலைவாசல்:ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம்/சுவடிகள்‎‎ (8 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+412). . [Parathan‎ (8×)]
      05:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:16 (நடப்பு | முந்திய) . . (-213). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (+462). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:04 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (-110). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (+268). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  பகுப்பு:தோழி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,395). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:59  பகுப்பு:நகரணி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,065). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:51  கணிதம் முதலாம் பாகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,276). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:51  பகுப்பு:நகுலன் (இதழ்)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+991). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:49  பகுப்பு:நக்கீரம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,087). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:41  கணிதம் பகுதி II: G.C.E (O/L)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,005). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:40  கணிதம் தரம் 7 பகுதி II‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+925). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:40  கணிதம் தரம் 6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+534). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:39  கணிதம் தரம் 10 பகுதி1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,306). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:34  பகுப்பு:நம்பிக்கை (மலேசியா)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,281). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:33  பகுப்பு:நம்பிக்கை ஒளி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,557). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:33  கணிதம் கற்பித்தல் முறைகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,921). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:32  பகுப்பு:நம்பிக்கையின் வீடு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,451). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:32  பகுப்பு:நற்கருணை வீரன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,086). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:30  பகுப்பு:நலம் (இதழ்)‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+1,571). . [Meuriy‎ (2×)]
      04:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,562). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:28  பகுப்பு:நல்வழி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,156). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:27  பகுப்பு:நாவலர் குரல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,398). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:26  பகுப்பு:நாவேந்தன் (இதழ்)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,525). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:25  பகுப்பு:நிதர்ஷனம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,030). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:25  பகுப்பு:நித்திலம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,326). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:24  பகுப்பு:நினைவு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+554). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது