அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
06:26, 18 மே 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 மே 2021

     22:17  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Janatha.p‎ (2×); Keerthika Velu‎ (13×)]
      22:17 . . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84575.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      22:16 . . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:84576.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      03:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82849.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:45 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82134.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:39 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82177.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:39 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82164.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:38 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82163.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:38 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82161.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:38 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82160.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:37 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82159.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:37 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82158.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:37 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82157.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:36 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82156.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:36 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82155.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
      00:36 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:82154.JPG-இற்கான புதிய பதிப்பை பதிவேற்றினார் ‎
பு    21:00  சுபீட்சம் 2021.05.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84590..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:59  காலைக்கதிர் 2021.05.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84589..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:58  காலைக்கதிர் 2021.05.17 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84588..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     20:57  நூலகம்:846‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+1,472). . [Janatha.p‎ (2×)]
      20:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (+252). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,220). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     11:47  நூலகம்:828‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+145). . [Pilogini‎ (2×)]
      11:47 (நடப்பு | முந்திய) . . (+148). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      11:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (-3). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    11:42  வணிக தருமம்: கிளி/ தருமபுரம் மத்திய கல்லூரி 2019‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+965). . [Pilogini‎ (2×)]
      11:42 (நடப்பு | முந்திய) . . (+31). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     11:39 (நடப்பு | முந்திய) . . (+934). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:41  பகுப்பு:கிளி/ தருமபுரம் மத்திய கல்லூரி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:41  கலைச்சோலை: கிளி/ தருமபுரம் மத்திய கல்லூரி 2018‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+967). . [Pilogini‎ (2×)]
      11:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     11:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+966). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:38  முரசு: கிளி/ முருகானந்தா கல்லூரி 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+897). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:26  பரிசளிப்பு விழா: கிளி/ வட்டக்கச்சி ஆரம்ப வித்தியாலயம் 2017‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+989). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     11:08  வன்னிக்கு ஒரு துளி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+62). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     09:10  காலைக்கதிர் 2021.04.06 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-26). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     08:52  உதயன் 2012.09.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+68). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    07:45  நிமிர்வு 2021.02-03‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+646). . [Janatha.p‎ (2×)]
      07:45 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     06:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (+637). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 84576 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:44  சுபீட்சம் 2021.05.17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84587..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:41  சுபீட்சம் 2021.05.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84586..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:39  சுபீட்சம் 2021.05.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84585..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:38  காலைக்கதிர் 2021.05.17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84584..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:37  காலைக்கதிர் 2021.05.16 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84583..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:36  காலைக்கதிர் 2021.05.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84582..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:34  காலைக்கதிர் 2021.05.15 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84581..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:33  காலைக்கதிர் 2021.05.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84580..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:32  காலைக்கதிர் 2021.05.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84578..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:30  காலைக்கதிர் 2021.05.14 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84579..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:29  காலைக்கதிர் 2021.05.13 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84577..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:17  வெற்றிமணி 2021.03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+575). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84575|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:15  ஈழநாடு 2021.05.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+518). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84574|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:13  கல்முனை நெற் பரிமாணம் 2021.05.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+623). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 84573..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:27  ஆளுமை:நடராசா, இளையதம்பி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-236). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:50  Tribune 1974.05.25 (19.3)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது