அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
17:13, 17 ஏப்ரல் 2024 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 ஏப்ரல் 2024

     06:26  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Pilogini‎ (8×); Gowsika‎ (15×)]
      06:26 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116225.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:24 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116224.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:23 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116223.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:21 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116222.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:20 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116221.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:18 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114164.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:18 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114163.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:18 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114162.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:18 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114161.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:18 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114160.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:17 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114159.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:17 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114158.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:17 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:114157.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:13 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116220.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:11 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116219.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:10 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116218.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:02 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116217.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      06:00 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116216.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:59 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116215.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:57 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116214.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:55 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116213.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:53 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116212.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:51 . . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:116211.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
பு    06:25  Ceylon Government Gazette 1897.08.20 - Part IV‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+863). . [Gowsika‎ (2×)]
      06:25 (நடப்பு | முந்திய) . . (-41). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     06:25 (நடப்பு | முந்திய) . . (+904). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116225|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:24  Supplement To The Ceylon Government Gazette 1897.08.20 - Part III‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+923). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116224|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:22  Ceylon Government Gazette 1897.08.13 - Part IV‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+863). . [Gowsika‎ (2×)]
      06:22 (நடப்பு | முந்திய) . . (-41). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     06:22 (நடப்பு | முந்திய) . . (+904). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116223|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     06:21  விகிர்தி வருஷ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் 2010-2011‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:21  Ceylon Government Gazette 1897.08.06 - Part V‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+904). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116222|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:19  Supplement To The Ceylon Government Gazette 1897.08.06 - Part III‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+923). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116221|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     06:17  நூலகம்:1163‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+383). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:12  Ceylon Government Gazette 1895.10.04 - Part V‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+903). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116220|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:11  Ceylon Government Gazette 1897.08.06 - Part III‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+906). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116219|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:09  Ceylon Government Gazette 1897.07.23 - Part V‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+904). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116218|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:05  சித்திரபானு வருஷ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் 2002-2003‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,465). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:04  விக்கிரம வருஷ திருக்கணித பஞ்சாங்கம் 2000-2001‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,331). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:02  காலயுக்தி வருஷ திருக்கணித பஞ்சாங்கம் 1978-1979‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,334). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:01  Ceylon Government Gazette 1897.07.09 - Part II‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+904). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116217|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:00  விரோதி வருஷ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் 2009-2010‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,450). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     06:00  நெஞ்சின் அலைகள்: பாகம் II‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-97). . Pugalini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:00  Ceylon Government Gazette 1895.10.04 - Part III‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+906). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116216|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:59  விஜய வருஷ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் 2013-2014‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,444). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:58  Ceylon Government Gazette 1897.07.02 - Part IV‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+864). . [Gowsika‎ (2×)]
      05:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (-41). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     05:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (+905). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116215|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:57  விய வருஷ வாக்கிய பஞ்சாங்கம் 2006-2007‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,442). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:57  Ceylon Government Gazette 1897.07.02 - Part II‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+905). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116214|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:56  க்ஷய வருஷ திருக்கணித பஞ்சாங்கம் 1986-1987‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,319). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:55  Supplement To The Ceylon Government Gazette 1897.07.02 - Part III‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+924). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116213|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:53  Supplement To The Ceylon Government Gazette 1895.12.13 - Part I‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+881). . Gowsika (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{அறிக்கை| நூலக எண் = 116212|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது