அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
11:38, 13 ஏப்ரல் 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

12 ஏப்ரல் 2021

     12:27  இயேசு விடுவிக்கிறார் 2017.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+141). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:22  இயேசு விடுவிக்கிறார் 2017.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:22  இயேசு விடுவிக்கிறார் 2017.02‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+138). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:18  இயேசு விடுவிக்கிறார் 2018.04‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+99). . [Pilogini‎ (2×)]
      12:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (-30). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (+129). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:15  Journal of The Pali Text Society Volume IV 1894-1896‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+94). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:12  The New Review 1939.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+31). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:11  பகுப்பு:பஸ்மில்கான், பாரூக்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     12:10  அரசியல் விஞ்ஞானம் க.பொ.த. உயர்தரம் வினா- விடை‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+504). . [Pilogini‎ (3×)]
      12:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (+405). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:04 (நடப்பு | முந்திய) . . (+57). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (+42). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:06  The New Review 1939.12‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+33). . [Pilogini‎ (2×)]
      12:06 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:05 (நடப்பு | முந்திய) . . (+32). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     11:30  Twenty Second Annual Conference & International Seminar 2017‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+68). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:34  கேசரி தகவல் களஞ்சியம் 2011‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+198). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (+26). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+172). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:28  ஞானச்சுடர் 2020.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-499). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:27  பகுப்பு:சோமசுந்தரம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:27  குருவருண்மகிமை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+26). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:25  ஒரு புதிய காலம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+50). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:24  பகுப்பு:பல்கலைப் பதிப்பகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:18  பகுப்பு:கரணவாய் மூத்தநாயனார் தேர்த்திருப்பணிச் சபை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:18  அருண் மலர்: கரணவாய் மூத்தநாயனார் சித்திரத்தேர் வெள்ளோட்ட விழா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+177). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:16  பகுப்பு:பூரண ஆச்சிரமம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:16  பகுப்பு:சுகதா சக்திபாலன், ம.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:16  பகுப்பு:கனகசபாபதி, மா.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:16  சைவத்தமிழ் திருமுறையழகு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+543). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:10  பகுப்பு:1899 இல் வெளியான இதழ்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+130). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:ஆண்டு வாரியாக இ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:10  The Ceylon Review 1899.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-98). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:09  The Buddha‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-88). . [Meuriy‎ (3×)]
      02:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (-37). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (-49). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:07  Natural History & Science‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+19). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (+16). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:05 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:05  பகுப்பு:Maggs Bros. Ltd.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பதிப்பாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:02  செவ்வானம் 2004.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:02  செவ்வானம் 2003.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:01  Tamil Culture 1954.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-70). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:01  Tamil Culture 1954.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-70). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     02:00  Tamil Culture 1954.01‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-70). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-64). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-6). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:59  தவத்திரு முருகேசு சுவாமிகளின் 16 நாள் விழா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-154). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:57  கப்பல் ஓட்டிய தமிழர்கள்: வல்வெட்டித்துறையிருந்து அமெரிக்கா வரை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+66). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:54  பகுப்பு:ஹம்பிறி , டி.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:26  பகுப்பு:இராமஜெயம், து.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:எழுத்தாளர்கள்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:23  Buddhism In England 1933.09-10‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-46). . [Meuriy‎ (2×)]
      01:23 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:23 (நடப்பு | முந்திய) . . (-47). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:23  பகுப்பு:Buddhism In England‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+72). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:இதழ்கள் தொகுப்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:21  வாழ்வாங்கு வாழ்வியல் தேவாரத் திரட்டு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:19  செவ்வானம் 2016.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது