அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
17:38, 23 சூலை 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 சூலை 2021

     06:32  சோலைக் குயில்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-89). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:32  விழிசைக்குயில் (65)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-99). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     06:31  பூங்குயில் (70)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:30  The Singhalese System of Government And The Law‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+89). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:25  பரத நாட்டியம் வினா - விடை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+21). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:23  (பதிவேற்றப் பதிகை). . [Keerthika Velu‎ (35×)]
      05:23 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85260.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:23 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85259.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85258.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85257.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85256.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85255.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85254.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85253.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:22 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85252.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:21 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85251.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:18 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85250.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:18 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85249.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:18 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85248.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85247.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85246.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85245.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85244.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85243.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:17 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85242.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:16 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85241.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:16 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85232.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85240.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85239.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85238.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85237.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:03 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85236.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:02 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85235.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:02 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85234.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      05:02 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85233.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:37 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85231.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:35 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85230.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:35 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85229.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:35 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85228.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:34 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85227.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
      04:34 . . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:85226.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
     05:20  Plight Of Eylom Thamils Under Colvin's Constitution‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-93). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:20  Insearch Of Development: Sarvodaya Effort To Harmonize Tradition With Change‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-118). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:14  (நகர்த்தல் பதிகை). . [Meuriy‎ (2×)]
      05:14 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Journal of the pali Text Socity 1910-1912 பக்கத்தை Journal of The Pali Text Society 1910-1912 என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
      04:52 . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), Journal of the pali Text Socity 1910-1912 பக்கத்தை வைரவிழா மலர்: கிளி/ வட்டகச்சி மத்திய கல்லூரி 2014 என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
பு    05:11  Journal of the pali Text Socity 1910-1912‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+733). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 85232 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     05:08  நூலகம்:853‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+83). . [Keerthika Velu‎ (3×)]
      05:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (+120). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (-38). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:56  Ceylon Today 1959.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:55  வைரவிழா மலர்: கிளி/ வட்டகச்சி மத்திய கல்லூரி 2014‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+392). . Keerthika Velu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது