வலைவாசல்:வவுனியா ஆவணகம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
அறிமுகம்

வவுனியா மாவட்ட பிராந்திய ஆவணகத்தில் வவுனியா மாவட்டத்தின் வரலாறு, அங்கு வாழும் மக்களின் பாரம்பரியங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், கலை கலாசாரக் கூறுகள், சமூகக் கட்டமைப்புக்கள், விவசாயம் மற்றும் இதர வாழ்வாதார முறைகள், பன்மைத்துவம், சமூக நிறுவனங்கள், பாடசாலைகள், வழிபாட்டுத் தளங்கள், பெண்கள் அமைப்புக்கள், சனசமூக நிலையங்கள், அந்த மாவட்டத்திலே இடம்பெற்ற பொருளாதார மாற்றங்கள், அபிவிருத்தி முயற்சிகள், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு முறைகள் போன்றன பற்றியும் பண்டைய வரலாற்றினையும், அந்தப் பிரதேசத்தின் அரசியற் தனித்தன்மைகளையும், வவுனியா மாவட்டகம் இலங்கையின் வேறு இராசதானிகளுடன் கொண்டிருந்த உறவுகளையும் ஆவணப்படுத்துவதே இச்செயற்றிட்டமாகும்.

நூல்கள்
மலர்கள்
ஆளுமைகள்
அமைப்புகள்
நினைவுமலர்கள்
இதழ்கள்
பிரசுரங்கள்
வாய்மொழி வரலாறுகள்

மொத்த ஆவணங்கள் : 132,563 | மொத்த பக்கங்கள் : 4,542,367

ஆவண வகைகள் : அச்சு ஆவணங்கள் [1,04,296] பல்லூடக ஆவணங்கள் [28,306] சுவடிகள் [678]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [15,637] இதழ்கள் [14,838] பத்திரிகைகள் [63,255] பிரசுரங்கள் [1,173] சிறப்பு மலர்கள் [6,444] நினைவு மலர்கள் [1,913] அறிக்கைகள் [1,131]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [6,876] பதிப்பாளர்கள் [5,646] வெளியீட்டு ஆண்டு [211]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,764] ஆளுமைகள் [3,226] | குறிச்சொற்கள் [122] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [2,594] | மலையக ஆவணகம் [1344] | பெண்கள் ஆவணகம் [1693]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : இ-பள்ளிக்கூடம் [15,297] | வாசிகசாலை [59] | முன்னோர் ஆவணகம் [1597]

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [1532]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [1,427] | இலங்கையில் சாதியம் [115] | உதயன் வலைவாசல் [12,986] | ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம் [678] | யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம் [1954] | ஒலி நூல்கள் [1042]

முடிவடைந்த செயற்திட்டங்கள் : பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம் [116] | இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச நிலையம் [148] | யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சமுதாய மருத்துவத்துறை [46] | யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள் [34,758] | அரியாலை [441] | மல்லிகை [442] | யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [324] தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013