நூலகம்:பகுப்பாக்கம் துணை

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

அட்டவணை 1
நியம உப பிரிவுகள்

-01 தத்துவமும் கோட்பாடும்
-02 நானாவிதம்
-03 அகராதிகள், கலைக்களஞ்சியங்கள், சொல்லிசைவுத் தொகுதிகள்
-04 விசேட பொருட்துறைகள்
-05 தொடர் வெளியீடுகள்
-06 நிறுவனங்களும் முகாமைத்துவமும்
-07 கல்வி, ஆய்வு போன்றவை
-08 நபர்கள் வரலாறு
-09 வரலாறு, புவியியல், நபர்கள்

அட்டவணை 2
பிரதேச அட்டவணை

-01 பொதுவான பிரதேசங்கள்
-03 புரதான உலகம்
-04 நவீன உலகம்- ஐரோப்பா
-05 ஆசியா
-06 ஆபிரிக்கா
-07 வட அமெரிக்கா
-08 தென்னமெரிக்கா
-09 ஏனையவை


அட்டவணை 3
இலக்கியத்தின் உப பிரிவுகள்

-1 கவிதை
-2 நாடகம்
-3 புனைகதை
-4 கட்டுரை
-5 சொற்பொழிவு
-6 விவாதங்கள்
-7 அங்கதம்
-8 நானாவிதம்
-9 ஏனையவை


அட்டவணை 4
மொழியின் உப பிரிவுகள்

-1 எழுத்து அமைப்புக்களும் ஒலியியலும்
-2 சொற்பிறப்பியல்
-3 அகராதிகள்
-5 இலக்கணம்
-8 மொழிப்பிரயோகம்


அட்டவணை 5
இன, வகுப்பு, தேசிய குழுமங்கள்

-1 தமிழர்
-2 பிரித்தானியர்
-3 ஜேர்மனியர்
-4 நவீன இலத்தின் பேசும் மக்கள்
-5 இத்தாலியர், ரோமானியர்
-6 ஸ்பானியரும் போர்த்துக்கீசரும்
-7 ஏனைய இத்தாலிய மக்கள்
-8 கிரேக்கரும் அதனுடன் தொடர்புள்ள குழுக்களும்
-9 ஏனைய இனக்குழுமங்கள்


அட்டவணை 6
மொழிகள்

-1 தமிழ் மொழி
-2 ஆங்கில மொழி
-3 ஜேர்மனிய மொழி
-4 பிரெஞ்சு மொழி
-5 இத்தாலிய மொழி
-6 ஸ்பானியரும் போர்த்துக்கீச மொழிகள்
-7 இத்தாலிய மொழிகள்
-8 புராதன கிரேக்க மொழி
-9 ஏனைய மொழிகள்


ஆவண வகைகள் : மொத்த ஆவணங்கள் [103,108] எழுத்து ஆவணங்கள் - நூலகத் திட்டம் [85,267] பல்லூடக ஆவணங்கள் - ஆவணகம் [17,977]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [11,605] இதழ்கள் [13,183] பத்திரிகைகள் [52,494] பிரசுரங்கள் [1,029] சிறப்பு மலர்கள் [5,462] நினைவு மலர்கள் [1,476]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [4,471] பதிப்பாளர்கள் [3,730] வெளியீட்டு ஆண்டு [177]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,705] ஆளுமைகள் [3,046]

தகவல் அணுக்க நுழைவாயில்கள் : குறிச்சொற்கள் [91] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [ 1596] | மலையக ஆவணகம் [747] | பெண்கள் ஆவணகம் [1328]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : பள்ளிக்கூடம் [7,301] | வாசிகசாலை [58] | முன்னோர் ஆவணகம் [443] |

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [495]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [871] | அரியாலை [47] | இலங்கையில் சாதியம் [96] | உதயன் வலைவாசல் [7,906] யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [103]


நூலக நிறுவனத்திற்கு நிதிப்பங்களிப்பு செய்து உதவுங்கள் | நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க