வலைவாசல்:ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம்

From நூலகம்
அறிமுகம்

ஈவ்லின் இரட்னம் பல்லின பண்பாட்டு நிறுவனம் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ளது. இது மறைந்த டாக்டர் ஜேம்ஸ் டி. இரட்னமின் மறைந்த மனைவி ஈவ்லின் விஜயரட்ண இரட்னமின் நினைவாக நிறுவப்பட்டது. டாக்டர் இரட்னம் அவர்கள் தனது தொடர்புகள் பல்கலைகழகங்களில் இருந்து சேகரித்த புத்தகங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளின் தொகுப்பை கொண்டிருந்தார். ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன்னணி சட்ட பிரமுகர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் கற்றறிந்த பணியாளர்கள் எப்போதும் அவரது ஆலோசனைக்காக அங்கு சென்று அவரது நூலகத்தை பயன்படுத்தினர். பின்னர் டாக்டர் இரட்னம் தனது புத்தகங்களின் தொகுப்பை வட்டுக்கோட்டையில் உள்ள யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு வழங்கியுள்ளார். அத்துடன் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக புத்தகங்களை சேமிக்க யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கட்டிடத்தை நிறுவினார். இது ஈவ்லின் இரட்னம் நிறுவனம் என்று பெயரிடப்பட்டது. இது தற்போது யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி ஆளுநர் சபையின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நிலையமாக இருக்கிறது.

நூல்கள்: 178 இதழ்கள்: 345 பிரசுரங்கள்: 12 பத்திரிகைகள்: 198 சிறப்புமலர்கள்: 84 நினைவுமலர்: 15
நூல்கள்
இதழ்கள்
பிரசுரங்கள்


மேலும்...

பத்திரிகைகள்
சிறப்புமலர்கள்


மேலும்...

நினைவுமலர்
அனுசரணையாளர்

நூலக நிறுவன ஈவ்வின் இரத்தினம் பல்லினப்பண்பாட்டு சேகரம் அயோத்தி நூலக சேவைகள் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்புடன் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.

Type of Documents : Total [100,859] Project Noolaham [84,295] Multimedia Archive [16,877]

Information Resource Type : Books [11,465] Magazines [13,099] Newspapers [51,900] Pamphlets [1,007] சிறப்பு மலர்கள் [5,340] நினைவு மலர்கள் [1,467]

Categories : Authors [4,304] Publishers [3,544] Year of Publication [152]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,044]

Information Access Entry Points : Key Words [88] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [ 1499] | Upcountry Archive [747] | Women Archive [1324]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [6,410] | Project Vaasihasaalai [58] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [364]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [839] | Project Ariyalai [47] | Caste in Sri Lanka [96] | Early Tamil Works [428] | Uthayan [7,776] Jaffna Prostestant Documentation [103]