வலைவாசல்:ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
அறிமுகம்

ஈழத்து தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் சுவடிகளை ஆவணப்படுத்தல் செயற்றிட்டம் பிரித்தானிய நூலகம் மற்றும் ரோஜா முத்தையா ஆய்வு நூலகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையுடன் நூலக நிறுவனத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட செயற்றிட்டமாகும். இவை மூன்று கட்டமாக MEAP 1056, MEAP 1260 மற்றும் சுவடி ஆவணப்படுத்தல் ஆகிய திட்டங்களாக முன்மொழியப்பட்டு சுவடிகள் எண்ணிமப்படுத்தப்பட்டன. இச்செயற்றிட்டங்கள ஊடாக எண்ணிமப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்களின் தொகுப்பே இவ்வலைவாசலாகும்.

சுவடிகள்
அகராதி (சுவடி)

மேலும்...

அரசியல் (சுவடி)

மேலும்...

ஆயுள்வேதம் (சுவடி)

மேலும்...

இசை (சுவடி)

மேலும்...

இட வரலாறு (சுவடி)

மேலும்...

இந்து சமயம் (சுவடி)

மேலும்...

இலக்கியம் (சுவடி)

மேலும்...

கணக்கு வழக்கு (சுவடி)

மேலும்...

கணிதம் (சுவடி)

மேலும்...

காணி உறுதி (சுவடி)

மேலும்...

காவியம் (சுவடி)

மேலும்...

கிறிஸ்தவ சமயம் (சுவடி)

மேலும்...

கூத்து (சுவடி)

மேலும்...

சமயம் (சுவடி)

மேலும்...

சமூகவியல் (சுவடி)

மேலும்...

சித்த மருத்துவம் (சுவடி)

மேலும்...

சிறுவர் மருத்துவம் (சுவடி)

மேலும்...

சோதிடம் (சுவடி)

மேலும்...

தமிழ் கதைகள் (சுவடி)

மேலும்...

நாடகம் (சுவடி)

மேலும்...

பழந்தமிழ் இலக்கியம் (சுவடி)

மேலும்...

புராணங்கள் (சுவடி)

மேலும்...

மந்திரம் (சுவடி)

மேலும்...

மருத்துவமும் உளவியலும் (சுவடி)

மேலும்...

மருத்துவமும் நலவியலும் (சுவடி)

மேலும்...

மருத்துவம் (சுவடி)

மேலும்...

மாந்திரீகம் (சுவடி)

மேலும்...

மொழியியல் (சுவடி)

மேலும்...

விலங்கியல் (சுவடி)

மேலும்...

வைத்தியம் (சுவடி)

மேலும்...

ஜாதகம் (சுவடி)

மேலும்...

அனுசரணையாளர்

மொத்த ஆவணங்கள் : 125,583 | மொத்த பக்கங்கள் : 4,073,986

ஆவண வகைகள் : அச்சு ஆவணங்கள் [99,810] பல்லூடக ஆவணங்கள் [25,862] சுவடிகள் [678]

தகவல் மூலங்கள் : நூல்கள் [14,567] இதழ்கள் [14,387] பத்திரிகைகள் [61,236] பிரசுரங்கள் [1,133] சிறப்பு மலர்கள் [6,191] நினைவு மலர்கள் [1,706] அறிக்கைகள் [669]

பகுப்புக்கள் : எழுத்தாளர்கள் [6,422] பதிப்பாளர்கள் [5,262] வெளியீட்டு ஆண்டு [205]

உசாத்துணை வளங்கள் : நிறுவனங்கள் [1,743] ஆளுமைகள் [3,205] | குறிச்சொற்கள் [122] வலைவாசல்கள் [25]

சிறப்புச் சேகரங்கள் : முஸ்லிம் ஆவணகம் [2,594] | மலையக ஆவணகம் [1241] | பெண்கள் ஆவணகம் [1623]

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் : இ-பள்ளிக்கூடம் [13,413] | வாசிகசாலை [59] | முன்னோர் ஆவணகம் [1107]

பிராந்திய சேகரங்கள் : கிளிநொச்சி ஆவணகம் [1234]

தொடரும் செயற்திட்டங்கள் : ஈவ்லின் இரத்தினம் பல்லினப் பண்பாட்டு நிறுவனம் [1,232] | இலங்கையில் சாதியம் [115] | உதயன் வலைவாசல் [12,409] | ஈழத்துத் தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆவணகம் [678] | யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம் [948] | ஒலி நூல்கள் [930]

முடிவடைந்த செயற்திட்டங்கள் : பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம் [116] | இனத்துவ கற்கைகளுக்கான சர்வதேச நிலையம் [148] | யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சமுதாய மருத்துவத்துறை [46] | யாழ்ப்பாணப் பத்திரிகைகள் [34,758] | அரியாலை [441] | மல்லிகை [442] | யாழ்ப்பாண புரட்டஸ்தாந்து ஆவணகம் [324] தமிழ் ஆவண மாநாடு 2013