நூலகச் செய்திகள் 1992.01-03

From நூலகம்
நூலகச் செய்திகள் 1992.01-03
76005.JPG
Noolaham No. 76005
Issue 1992.01.03
Cycle -
Editor -
Language தமிழ்/சிங்களம்/ஆங்கிலம்
Publisher -
Pages 36

To Read

Contents

  • Information Technology and Libraries and Information Services in Developing Countries – C. N. Karunanayake
  • News
  • Sri Lanka Library Association contribution towards Professional Development in Early Years – S. M. Kamaldeen
  • இலங்கைத் தேசிய நூற்பட்டியல் ஒரு அறிமுகம் – க. அந்தப்பு
  • Library Activities that are fun – N. Wanasundera