சிரித்திரன் 1993.06

From நூலகம்
சிரித்திரன் 1993.06
17982.JPG
Noolaham No. 17982
Issue 06.1993
Cycle மாதாந்தம்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 24

To Read

Contents

 • முன் முறுவல்
 • நேயம்
 • நயந்தவை
 • பிரச்சினை
 • அர்ச்சனை
 • தூய்மை தூரத்திற்குப் போய்விட்டது
 • நிலைக்கண்ணாடி
 • மகுடி
  • கேள்வி பதில்
 • மெயில்வாகனத்தார் மனோரதம்
 • பிருந்தாவனம்
 • கவர் கவிதை - கதைத்தேன்
 • உணர்வு - சிவானு
 • கவர் கவிதை நெய் இரஞ்சி நெய்கின்ற
 • வாசினைத் திரவியம்
 • யாருடைய விதி எப்படியோ?
 • முல்லா வளத்த கழுதை!
 • ஒரு வைத்தியரின் தினக்குறிப்பேட்டிலிருந்து
 • போனதும் வந்ததும் – சிவா பொன்னுத்துரை
 • அரிய வரிகள் – யோகி
 • சிரிப்புச் சரம்
 • நான்கு பஞ்சு வியாபாரிகள்
 • பொய்ச் சாட்சிகள்
 • அருமருந்து
 • குறு மணி
 • பின் சிரிப்பு