பகுப்பு:கமநலம்

From நூலகம்

கமநலம் இதழ் 80களின் ஆரம்பத்தில் இருந்து கொழும்பில் இருந்து வெளிவருகிறது. இதன் க.தில்லை நாதன், சோ.ராமேஸ்வரன் விளங்குகிறார்கள். கமம் சம்பந்தமான பல கட்டுரைகள், பாடல்கள், கவிதைகள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளிவந்தது. கிராமிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள், கிராமிய பயிர் செய்கை, விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள், தாவர நோய் தடுப்பு முறைகள் என பல விவசாயம் சார்ந்த விடயங்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளிவந்தது.

Pages in category "கமநலம்"

The following 59 pages are in this category, out of 59 total.