கமநலம் 2000.03-06

From நூலகம்
கமநலம் 2000.03-06
10434.JPG
Noolaham No. 10434
Issue பங்குனி-ஆனி 2000
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor ராமேஸ்வரன், சோ.
Language தமிழ்
Pages 20

To Read

Contents

  • விவசாயத்துறையின் மேம்பாடும் தனியார் துறையின் பங்களிப்பும் - த. ரவிச்சந்திரன்
  • மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சின்ன வெங்காய்ச் செய்கை - ஓர் ஆய்வு
  • மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெற்றிலைப் பயிர்ச்செய்கையில் புவியியல் காரணிகளின் செல்வாக்கு பற்றிய ஓர் ஆய்வு - ராஜசுலோசனா
  • கோழி முட்டை, இறைச்சி உற்பத்தியும், விற்பனை மூலமான லாபங்களும் - எல். பி. ரூபசேன
  • இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி