அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
11:14, 17 நவம்பர் 2018 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

16 நவம்பர் 2018

பு    05:21  நூலகம்:608‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,604). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பட்டியல்கள் வார்ப்புரு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     03:03  நூலகம்:606‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+223). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:00  நூலகம்:607‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+5,931). . [Pilogini‎ (2×)]
      03:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     02:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5,932). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பட்டியல்கள் வார்ப்புரு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:52  வார்ப்புரு:நூலகத் திட்டப் பட்டியல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+123). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

14 நவம்பர் 2018

பு    23:51  அரசாங்க பகுதிகள், உத்தியோக பதிவிப் பெயர்கள் நாமாவலி தமிழ்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59036 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     23:38  அணையாத அறிவாலயம்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+243). . [Pilogini‎ (2×)]
      23:38 (நடப்பு | முந்திய) . . (+197). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      23:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (+46). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    23:14  தூயகணிதமும் பிரயோக கணிதமும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+653). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59050 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  இரசாயன எந்திரவியற் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+668). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59048 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  உடலமைப்பியலும் இழையவியவியலும் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59049 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  விலங்கியல் (1957)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+667). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59046 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  உடற்றொழியலும் உடனலிவியலும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+658). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59047 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  அரசகருமச் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59044 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  குடிசார் எந்திரவியல் பொறிமுறை எந்திரவியற் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59045 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  சட்டமருத்துவச் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+698). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59042 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  கணிதக்கலைச் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+653). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59043 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:14  ஒட்டுண்ணியியல் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+664). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59041 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:12  அரசாங்க பகுதிகள் உத்தியோக பதிவிப் பெயர்கள் நாமாவலி தமிழ்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59036 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  மோட்டர்ப் பொறி நுட்ப வியற் சொற்றொகுதி‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+635). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+634). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59039 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  அரசாங்க பகுதிகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+285). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" <!--pdf_link-->* [http://noolaham.net/project/591/59036/59036.pdf..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  The Complete Rhyming Dictionary And Poet's Craft Book‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+630). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+629). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59033 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  சமூக விஞ்ஞானம் 1961‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+636). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+635). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59034 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  தமிழ் விஞ்ஞானச் சொற்கள் ஆங்கில நேர்ப் பதங்கள்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+635). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+634). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59032 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  Glossary of Technical Terms: Library and Information Science‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+644). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+643). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59031 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:09  ஐக்கிய தீபம்: சிறப்பு மலர் 1962‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+636). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+635). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59030 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:08  அரசகருமச் சொற்றொகுதி நான்காம் பகுதி 1962‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+656). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+655). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:08  வணிகமஞ்சரி 1987.05‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+656). . [NatkeeranBot‎ (2×)]
      23:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (+655). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  நோயியற் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+698). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59040 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  உடற்றொழிலியலும் உயிரிரசாயனவியலும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+659). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59038 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  அரசாங்க பகுதிகள், உத்தியோக பதவிப் பெயர்கள் நாமாவலி தமிழ்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+636). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59036 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  இரசாயனவியற் சொற்றொகுதி I‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+668). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59037 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  தாவரவியற் சொற்றொகுதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+661). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 59035 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  கலைச்சொற்றொகுதி வரலாறும் தொல்பொருளியலும் 1970‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+657). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  மட்டக்களப்பு கல்லடி உப்போடை ஸ்ரீ ராமசிருஷ்ண மாணவரில்ல பொன் விழா மலர் 1926-1976‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+657). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  அர்ச்சயா முதலாண்டு நிறைவு மலர் 1990-1991‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+656). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ் மணிவிழாச் சிறப்பு மலர் 2001‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+681). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  வணிக ஜோதி: யாழ்/ கனகரத்தினம் மத்திய மகா வித்தியாலயம் 1977-1978‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+992). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  மல்லாகம் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் நாற்பதாண்டு விழாவும் அதன் தலைவர் திரு. சுவாமிநாதன்...‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+677). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:02  நாட்டுக் கூத்துக் கலாநிதி திரு. ம. யோசேப்பு திருமதி எஸ்தரம்மா யோசேப்பு தம்பதிகளின்...‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+656). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:56  கலை கைப்பணி விழா மலர் 1957‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+674). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:56  அறிவகம்: வெள்ளி விழா மலர் 1980‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+680). . NatkeeranBot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது