அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
07:36, 26 செப்டம்பர் 2018 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

25 செப்டம்பர் 2018

பு    23:25  நூலகம்:கூத்து/நூல்கள்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+183). . [Natkeeran‎; Sangeetha‎ (2×)]
      23:25 (நடப்பு | முந்திய) . . (-88). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      23:24 (நடப்பு | முந்திய) . . (+88). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     12:45 (நடப்பு | முந்திய) . . (+183). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{#tag:DynamicPageList| category=கூத்து order=descendi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:50  நூலகம்:கூத்து/அமைப்புகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* [http://poorveegam.blogspot.com/2015/06/blog-post_68.html சு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:49  நூலகம்:கூத்து/ஆளுமைகள்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+264). . [Natkeeran‎ (2×)]
      12:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (+197). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     12:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (+67). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* ஆளுமை:கணபதியாப்பிள்ளை"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     12:48  நூலகம்:கூத்து‎‎ (31 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+27). . [Natkeeran‎ (7×); Sangeetha‎ (24×)]
      12:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (+484). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:45 (நடப்பு | முந்திய) . . (+4). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:44 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:44 (நடப்பு | முந்திய) . . (+930). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:43 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:42 (நடப்பு | முந்திய) . . (+16). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:40 (நடப்பு | முந்திய) . . (+41). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:38 (நடப்பு | முந்திய) . . (-453). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (+251). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:29 (நடப்பு | முந்திய) . . (+146). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:21 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:15 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:13 (நடப்பு | முந்திய) . . (+13). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (-7). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (-380). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (-94). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (+7). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      06:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (+14). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+18). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+89). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6,634). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:43 (நடப்பு | முந்திய) . . (+21). . Sangeetha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:46  நூலகம்:கூத்து/அறிமுகம்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-119). . [Natkeeran‎ (3×)]
      12:46 (நடப்பு | முந்திய) . . (+4). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:46 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      12:42 (நடப்பு | முந்திய) . . (-124). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:46  நூலகம்:கூத்து/இதழ்களும் பிரசுரங்களும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+96). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("* :பகுப்பு:கூத்தரங்கம்|க..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     12:43  (நகர்த்தல் பதிகை). . [Pilogini‎; Natkeeran‎]
      12:43 . . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் நூலகம்:கூத்து என்பதை நூலகம்:கூத்து testing என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      05:52 . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் ஜெகநாதம்: சிவஸ்ரீ ஜெ. நாகராஜக் குருக்கள் தேவமனோகரி தம்பதிகளின் ஷஷ்டிய பூர்த்தி சாந்தி... என்பதை ஜெகந்நாதம்: சிவஸ்ரீ ஜெ. நாகராஜக் குருக்கள் தேவமனோகரி தம்பதிகளின் ஷஷ்டிய பூர்த்தி சாந்தி... என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
     12:37  கூத்தரின் குரல்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:36  நாடகம் - அரங்கியல் (பழையதும் புதியதும்)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:36  கூத்து மீளுருவாக்கம் கோட்பாடும் செயற்பாடும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:36  பகுப்பு:கூத்து‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+84). . Natkeeran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:நாடகமும் அரங்க..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     05:52  நூலகம்:579‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:16  வல்லியக்கனும் வல்லிபுரநாதரும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-85). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:10  சொக்கன் சிறுகதைகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+35). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது