அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
18:04, 24 மே 2018 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 மே 2018

     05:55  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.11.28‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:55  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.11.21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:55  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.11.14‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+22). . [Meuriy‎ (2×)]
      05:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:55  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.11.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:55  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.10.31‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:54  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.10.24‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:54  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.10.17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:54  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.10.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:53  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.10.03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:53  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.09.26‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:52  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.09.19‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:52  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.09.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:52  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.09.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:52  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.08.29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:52  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.08.22‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:51  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.08.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:51  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.08.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:51  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.08.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:51  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.07.25‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:51  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.07.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:50  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.07.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:49  நூலகம்:544‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,908). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:49  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.07.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:49  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.06.27‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:49  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.06.20‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.06.13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.06.06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.05.30‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.05.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.05.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:48  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.05.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:46  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.05.02‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:45  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.03.21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:45  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.03.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:45  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.03.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:45  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.02.29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:45  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.02.22‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:44  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.02.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:44  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.02.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:44  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.02.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:44  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.01.25‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:41  உதயம் 2003.12-2004.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:40  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.01.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:40  சத்திய வேத பாதுகாவலன் 1964.01.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:40  பாதுகாவலன் 2000.11.19‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:40  பாதுகாவலன் 2000.10.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:39  பாதுகாவலன் 2000.09.03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:39  பாதுகாவலன் 2000.08.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:38  பாதுகாவலன் 2000.07.24‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+24). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது