மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக் கிராமிய வழிபாட்டுச் சடங்குகளும் அவை தொடர்பான பாடல்களும்

From நூலகம்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக் கிராமிய வழிபாட்டுச் சடங்குகளும் அவை தொடர்பான பாடல்களும்
3516.JPG
Noolaham No. 3516
Author சுகந்தி சுப்பிரமணியம்
Category நாட்டாரியல்
Language தமிழ்
Publisher இலண்டன் தமிழ் இந்து மன்றம்
Edition 2006
Pages 99

To Read


Contents

 • தங்கைக்கு ஒரு குறிப்பு - வசந்தி சுப்பிரமணியம்
 • சுகந்தி சில நினைவுகள்
 • வெளியீட்டாளரின் வாழ்த்துரை - மாதினி சிறிக்கந்தராசா
 • பதிப்புரை - என்.செல்வராஜா
 • அணிந்துரை - சி.மௌனகுரு
 • முன்னுரை - சுகந்தி சுப்பிரமணியம்
 • பொருளடக்கம்
 • மட்டக்களப்பு மாவட்ட வரலாறும் சமூக அமைப்பும்
 • இலக்கிய வடிவங்கள்
 • பெண் தெய்வ வழிபாடு
 • ஆண் தெய்வ வழிபாடு
 • சடங்குகள்
 • கிராமிய வழிபாட்டுப் பாடல்கள் கூறும் மரபுகளும் நம்பிக்கைகளும்
 • கிராமிய வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய கலைகள்
 • நூல் விபரப் பட்டியல்
 • மட்டக்களப்பு மாவட்ட வரைபடம்