மட்டக்களப்பு மரபுவழி நாடகங்கள்

From நூலகம்
மட்டக்களப்பு மரபுவழி நாடகங்கள்
4545.JPG
Noolaham No. 4545
Author சி. மௌனகுரு
Category நாடகமும் அரங்கியலும்
Language தமிழ்
Publisher விபுலம் வெளியீடு
Edition 1998
Pages 664

To Read

Contents

 • வெளியீட்டுரை - க.ஆறுமுகம்
 • என்னுரை - சி.மௌனகுரு
 • நன்றியுரை - சி.மௌனகுரு
 • குறுக்க விளக்கம்
 • பொருளடக்கம்
 • முன்னுரை
 • நாடகம் பற்றிய (தென்னாசிய தென் கிழக்காசிய) அறிமுகமும் மட் மரபுவழி நாடகங்கள் பற்றி இதுவரை வந்த ஆய்வு முயற்சிகளும்
 • மட்டக்களப்பு சமூக அமைப்பும் அங்கு நடைபெறும் நாடக அமிசங்கள் நிறைந்த சமயச் சடங்குகளும்
 • நாடகம் சார்ந்த சமயச் சடங்குகட்கும் வளர்ச்சிபெற்ற தெ.மோ., வ.மோ.நாடகங்கட்கும் இடைப்பட்ட நாடகங்கள்
 • மட்.இல் வழக்கிலுள்ள வளர்ச்சி பெற்ற தென்மோடி வடமோடி நாடகங்கள்
 • மட்.தென்மோடி, வடமோடி நாடக ஆசிரியர்கள் நாடகத்தில் கையாண்ட உத்திகளும் படைத்த பாத்திரங்களும்
 • தானக்கட்டுக்கள், ஆட்டக்கோலங்கள் அடிப்படைத் தானங்கள்
 • பாடல் வகைகள்: ஆடை அணிகள் ஆடரங்கம்
 • மட். மரபு வழி நாடகங்களின் வளர்ச்சிப் படி நிலைகளும் அவற்றின் குறைபாடு நிலைபேற்றிற்கான காரணங்களும்
 • முடிவுரை
 • நூல் அட்டவணை
 • பின்னிணைப்பு