பொதுசன சேவையில் பால்நிலையைப் பிரதானப்படுத்தல் ஒரு துரித வழிகாட்டி

From நூலகம்
பொதுசன சேவையில் பால்நிலையைப் பிரதானப்படுத்தல் ஒரு துரித வழிகாட்டி
15577.JPG
Noolaham No. 15577
Author ஜெயசங்கர், சி.‎ (தமிழாக்கம்)
Category சமூகவியல்
Language தமிழ்
Publisher -
Edition 2004
Pages VIII+34

To Read


Contents

 • அறிக்கை
 • முன்னுரை
 • அறிமுகம்
  • பால்நிலையும் பொதுசன சேவையும்
  • பால்நிலையைப் பிரதானப்படுத்தல்
  • இவ் வழிகாட்டியின் வாய்ப்புக்களும் நோக்கமும்
 • பின்னணி
  • பால்நிலை சமத்துவத்துக்கும் சம உரிமைக்குமான நிர்ணயங்கள்
  • பால்நிலை சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கான கொள்கை
  • ரீதியான அணுகுமுறைகளின் விருத்தி
 • பொதுசன சேவையின் ஆளணி முகாமைத்துவத்தில் பால்நிலையைப் பிரதானப்படுத்துவதற்கான நிறுவனத் திட்டவரம்பு
  • பால்நிலை முகாமைத்துவ முறையியல்
  • சாத்தியமாக்கும் சூழ்நிலை
  • பால்நிலை முகாமைத்துவ முறையியலின் கட்டமைப்புக்கள்
  • பால்நிலை முகாமைத்துவ முறையியல் பொறிமுறை
 • பொதுசன சேவையின் ஆளணி முகாமைத்துவத்தில் பால்நிலையைப் பிரதானப்படுத்தற்கான படிமுறைகள்
  • பால்நிலைப் பகுப்பாய்வு
  • கொள்கை அபிவிருத்தி
  • ஆளணி முகாமைத்துவத்தில் பால்நிலை தொடர்பான கொள்கை விடயங்கள்
  • கொள்கை மதிப்பீடு
  • பால்நிலை செயற்பாட்டுத்திட்டம்
  • கண்காணிப்பும் மீளாய்வும்
  • உள்ளக மற்றும் வெளிப்புறத் தொடர்பாடல்கள்
 • உசாத்துணைகள்
 • பின்னிணைப்பு - சொல் அகராதி
 • அட்டவணைகள்
 • அட்டவணை 1