பகுப்பு:பாதை

From நூலகம்

பாதை பத்திரிகை இருமாத இதழாக சிலா பத்தில் இருந்துவெளியானது. கிறிஸ்தவ மதம் சார்ந்த இதழாக இந்த பத்திரிகை வெளியானது. ஒழுக்க விழுமியம் சார் கருத்துக்களை மக்களுக்கு வழங்கும் நோக்குடன் இந்த பத்திரிகை வெளியானது. கவிதைகள், கிறிஸ்தவ மதம் சார் கட்டுரைகள் இந்த இதழில் வெளியாகின.

Pages in category "பாதை"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.