பகுப்பு:நாற்று

From நூலகம்

நாற்று இதழ் இருமாத இதழாக 2000 இல் இருந்து வெளியானது. தமிழீழ பெண்கள் ஆய்வு மன்றம் இந்த இதழை புதுக்குடியிருப்பில் இருந்து வெளியீடு செய்தது. பெண்ணியம் சார் இதழாக இது வெளியானது. சிறுகதைகள், கவிதைகள், கட்டுரைகள், விமர்சனகள் என பெண்களை முன்னிலை படுத்தி இந்த இதழ் வெளியானது.