பகுப்பு:சூழல் சுடர்

From நூலகம்

மட்டக்களப்புக் கல்லடியினைக் களமாகக் கொண்டு வெளிவந்த சுற்றுச்சூழல் சார் சஞ்சிகையாக சூழல் சுடர் காணப்படுகிறது. இதன் ஆசிரியர் குழுவில் மனோ சபாரெத்தினம், த. ஜெயசிங்கம், இ.இரவீந்திரநாத், மாஸ்டர் சண்முகம், யோ.இ. கிறிஸ்டோபர், ம.ராஜசிங்கம் மற்றும் திருமதி யோகா புவனேந்திரன் ஆகியோர் காணப்பட்டுள்ளனர். இது கல்லடி மன்று வெளியீடாக வெளிவந்துள்ளது. சூழலுடன் பின்னிப்பிணைந்த ஆக்கங்கள், சூழல் பிரச்சினைகள் அதன் தாக்கங்கள், சூழல் பற்றிய மக்களின் விழிப்பு நிலை, சூழலைப் பாதுகாக்க எடுக்கக்கூடிய முன்னெடுப்புக்கள் முதாலான விடயங்கள் இதன் உள்ளடக்கங்களாகக் காணப்படுகின்றன.

Pages in category "சூழல் சுடர்"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.