நூல்தேட்டம் இலங்கையின் தேசிய இலக்கிய நீரோட்டத்தில் சங்கமிக்க வேண்டியதொரு பெருநதி

From நூலகம்
நூல்தேட்டம் இலங்கையின் தேசிய இலக்கிய நீரோட்டத்தில் சங்கமிக்க வேண்டியதொரு பெருநதி
1742.JPG
Noolaham No. 1742
Author பி. எம். புன்னியாமீன்
Category நூலகவியல்
Language தமிழ்
Publisher சிந்தனை வட்டம்
Edition 2007
Pages 54

To Read

Contents

  • என்னுரையும் பதிப்புரையும் - கலாபூஷணம் புன்னியாமீன்
  • நூல்தேட்டம்:
    • இலங்கையின் தேசிய இலக்கிய நீரோட்டத்தில் சங்கமிக்க வேண்டியதொரு பெருநதி
    • நூலாசிரியர் என்.செல்வராஜா ஓர் அறிமுகம்
  • நூல் தேட்டம் செல்வராஜாவிற்கு கனடாவில் விருதுடன் பாராட்டு
  • புன்னியாமீனின் புத்தகங்கள்
  • நூலாசிரியர்