நம்மைப் பற்றிய கவிதை

From நூலகம்
நம்மைப் பற்றிய கவிதை
1205.JPG
Noolaham No. 1205
Author ஆகர்ஷியா
Category தமிழ்க் கவிதைகள்
Language தமிழ்
Publisher காலச்சுவடு
Edition 2007
Pages 72

To Read

Contents

 • முன்னுரை – ஆகர்ஷியா
 • மெல்லிய நிலவொளி கலந்த...
 • ஏன் இந்த இருப்பு?
 • அவர்கள் பார்வையில்
 • நான் ஒரு பெண்
 • தேடுதல்
 • எங்கள் வீட்டிலொரு பொம்மை
 • அர்த்த மோன இருப்புகள்
 • இருள் அரங்கு
 • காகமும் பனம்பழமும்
 • இப்படியாக எனது வாழ்க்கை
 • 96இல் சிந்திய துளிகள்
 • வேண்டும் பருவங்கள்
 • நகரத்தின் சத்தங்கள்
 • கவிதைக் கனவு
 • 96 ஒக்டோபரில் வந்து விழுந்த (க)விதைகள்
 • எத்தகு நம்பிக்கையைச்...
 • முனைந்தேன் கவிதையென...
 • அவள்
 • தொன்மம்
 • நோலின் கனம் பரந்த வெளி...
 • பேசப்படாத எண்ணங்கள்...
 • பொதுவாகக் குடித்துப் பார்க்க...
 • காற்றுக் கலைத்த மணல்மூடிகளில்...
 • ஊசி முனைக் கணத்தில்...
 • என் கவிதைகளைத்...
 • அசுத்தப்படுகிறது காற்று...
 • உருப்போட்டுவிட்டுப்...
 • சற்றே படச் சிலிர்த்ததென்...
 • நீ என்னை நினைவுகூர்ந்தாய்...
 • இரவு அசையவில்லை...
 • தெருவின் திருப்பத்தில்...
 • நீ சிக்கனமாகத்தான்...
 • கதிரை ஒன்றாயிருக்க...
 • மடங்கிப்போன பழைய காகிதம்...
 • ஒன்றை வரியில் சொல்வதானால்...
 • சோற்றுப் பிடிகளை...
 • மீன் மான் தேன்...
 • இன்றைக்கும் அப்படித்தான்...
 • உன்னுடைய தீர்ப்புக்காக இப்போதும்...
 • இலைக்குழல்வழி பீறிட்டது...
 • உன்பொருட்டு என்னிடம்...
 • நம்மைப் பற்றிய கவிதை