தமிழ் எழுத்துக்கள் நேற்று இன்று நாளை

From நூலகம்
தமிழ் எழுத்துக்கள் நேற்று இன்று நாளை
1700.JPG
Noolaham No. 1700
Author ம.கங்காதரம்
Category தமிழ் இலக்கணம்
Language தமிழ்
Publisher காந்தளகம்
Edition 1997
Pages 96

To Read

Contents

 • பொருளடக்கம்
 • அறிமுகம் - இ.முருகையன்
 • முன்னுரை - ம.கங்காதரம்
 • சீர்த்திருத்தம் தேவையா?
 • சீர்குலைக்கப்பட்ட தமிழ் எழுத்தொழுங்கு
 • எழுத்தின் வரையறை
 • ஒழுங்குள்ள வரிவடிவு
 • ஏற்ற அடிப்படை
 • சீர்த்திருத்த கருத்துக்கள்
 • பயன்மிக்க வரிவடிவம்
 • செயலாக்கம்
 • பிற்சேர்க்கை
  • தமிழில் ஒலிப்பெயர்ச்சி
  • சொல்லெழுத்து வரையறை
  • றோமன் எழுத்துக்கள்ன் தமிழுக்கு ஏற்றவையா?
  • பழையதும் புதியதும்
  • ஒரே குத்துயரமுள்ள எழுத்துக்கள்
  • தமிழ் எழுத்துக்களின் வரிவடிவ வளர்ச்சி