தமிழ் இந்தியா

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
தமிழ் இந்தியா
4513.JPG
நூலக எண் 4513
ஆசிரியர் ந. சி. கந்தையா பிள்ளை
நூல் வகை வரலாறு
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
வெளியீட்டாண்டு 1945
பக்கங்கள் 307

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முன்னுரை – ந. சி. கந்தையா
 • பதிப்புரை
 • இயல் – 1 : தோற்றுவாய்
  • தமிழ் இந்தியாவின் பழைய நில அமைப்பு
   • தொன்மைக் காலம்
   • கொந்வானா அல்லது லெமூரியா
   • பழைய பூமி சரித்திரம்
   • மேரு உலகுக்கு நடு
 • கடல் கோள்
 • உலக மக்களின் ஓர் உற்பத்திக்குரிய அடையாளங்கள்
  • கமேரியரும் தமிழரும்
  • மக்களின் தொட்டில்
 • தமிழ் மக்கள்
 • இந்தியாவிற் கற்காலம்
 • வெண்கலம் காலம்
 • தெற்கில் வாழ்ந்த மக்களே வடக்கில் சென்று குடியேறினர்
 • அரப்பா, மொகஞ்சொதரோ
 • ஆசியர் வருகை
 • வேள்விகள்
 • பிராமண காலம்
 • பாரதம்
 • இராமாயணம்
 • உபநிடத காலம்
 • பேச்சு வேறுபடுவதன் காரணம்
 • பிராகிருதம் தமிழ்மய மாக்கப்பட்டது
 • மந்திர காலத்தில் ஆரியர் விந்தியத்திற்குத் தெற்கே குடியேறவில்லை
 • புத்தர் காலம்
 • இயல் – 2
  • ஆரியருக்கு முற்பட்ட தமிழர் நாகரிகம்
  • நிலப்பிரிவும் மக்கட் பிரிவும்
   • மறவர்
   • குறவர்
   • வேளாளர்
   • பரதவர்
 • கோன்
 • பார்ப்பார்
 • காதல்
 • மன்றல்
 • போர்
 • இசைக் கருவிகள்
 • நாடு நகரங்களும் மக்கள் குடியிருப்புகளும்
 • உடை
 • ஆடை ஆபரண அலங்காரம்
 • பொழுது போக்கு
 • போக்கு வரவு
 • உணவு
 • கைத்தொழில்
 • வாணிகம்
 • இயல் – 3
 • புத்தருக்கு முற்பட்ட இந்தியா
 • அரசன்
 • நால்வகைப் படைகள்
 • பலவகைத் தொழில் புரிவோர்
 • சேமிப்பு
 • உணவு
 • உடை
 • வீடுகள்
 • உல்லாச வாழ்க்கை
 • பிராமணர்
 • சண்டாகார் முதலியோர்
 • மகளிர்
 • வான ஆராய்ச்சி
 • இசை
 • ஓவியமும் சிற்பமும்
 • சில நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும்
 • மரவணக்கம்
 • தண்டனை
 • இயல் – 4
  • புத்தருக்குப் பிற்பட்ட இந்தியா
  • இந்திய மக்களின் ஏழு பிரிவுகள்
  • மக்களின் பழக்க வழக்கம்
  • அரசாங்க அமைப்பு
  • தத்துவ சாத்திரிகள்
  • பாடலி புத்திரா
 • இயல் – 5
  • தமிழ் வேந்தரும், அவர் ஆட்சியும்
  • நாட்டு ஆட்சி
  • மக்கட் பிரிவு
  • வரியும் வருவாயும்
  • வாணிகம்
  • அடிமைகள்
  • கிராமம்
  • அளவைகள்
  • பள்ளிக் கூடங்கள்
  • இலங்கை அரசர் வரலாற்றுல் அறியப்படுவன சில
 • இயல் – 6
  • கிழக்கே தமிழரின் குடியேற்ற நாடுகள்
 • இயல் – 7
  • தமிழர் சமய வரலாறு
  • வழிபாடு
  • அம்மை வழிபாடு
  • அப்பர் வழிபாடு
  • அம்மை அப்பர் வழிபாடு
  • ஞாயிற்று வழிபாடு
  • இலிங்க வழிபாட்டின் தொடக்கம்
  • ஆலமர் கடவுள்
  • திங்கள் வழிபாடு
  • இலிங்க வணக்கம் உலகம் முழுமையும் காணப்பட்டது
  • இலிங்க வழிபாட்டின் வளர்ச்சி
  • தீ வழிபாடு
  • வேந்தன்
  • நந்தி வழிபாடு
  • முக்கட் செல்வர்
  • மாதொரு பாதி இறைவன்
  • பாம்பு வணக்கம்
  • முருக வழிபாடு
  • மால் வணக்கம்
  • சிவ வணக்கம்
  • மர வணக்கம்
  • நடராசு வணக்கம்
 • கோவில்
  • கோயில்
  • தல விருட்சம்
  • திரை
  • ஜயர்
  • புரோகிதர்
  • கோயிற் கிரியைகள்
  • மக்களின் வழிபாடு
  • தேவதாசிகள்
  • சங்கு வாத்தியம்
  • துவாரடை
  • சுவத்திகம்
 • சமய நூல்கள்
  • ஆகமங்கள்
  • புராணங்கள்
  • இதிகாசங்கள்
  • மத்தியதரை மக்கள் எல்லோருக்கும் ஆகமம் ஒன்றே
  • சமயத்தின் அகவளர்ச்சி
  • உபநிடதங்கள்
  • சாங்கியம்
  • புத்தகம்
  • யோகம்
  • யோகமும், ஆலய வழிபாடும்
  • திருமந்திரம்
  • திருமுறைகள்
  • சித்தாந்த நூல்கள்
  • வீடு
  • சிவவழிபாட்டின் தொன்மை
  • பழைய சமய நூல்கள் வடமொழியில் எழுதப்பட்டமைக்குக் காரணம்
  • சமயச் சொற்கள்
  • மொகஞ்சொதரோத் தமிழரின் சமயம்
 • இயல் – 8
  • இந்தியாவும் மேற்கு உலகமும்
  • இந்திய மிளகு வாணிகம்
 • இயல் – 9
  • மொழி
  • எழுத்து
  • மத்தியதரை மக்கள் எல்லோருக்கும் மொழியும் எழுத்தும் ஒன்றே
  • மொகஞ்சொதரோ எழுத்துக்கள்
  • இடப்பெயரும் மக்கட்பெயரும்
  • மக்கட் பெயரிலிருந்து மொழிப்பெயர்
  • தமிழ்ச்சொல் தோற்றமும் இவ்வகையினதே
  • தமிழ்
  • தமிழ்ப்பெயர்க் காரணம்
  • வடக்கே வழங்கிய மொழியின் வரலாறு
  • தமிழ்ச் சங்கம்
  • சங்க ஆராய்ச்சி
  • அகத்தியர்
  • தொல்காப்பியர்
  • தொல்காப்பியச் சிற்ப்புப்பாயிரம்
  • இலக்கணக்குறிப்புகள் சில
  • உரை நடை வரலாறு
  • தமிழ் உணர்ச்சிக்கு எதிர் உணர்ச்சி
  • தமிழின் பெருமையை விளக்கும் சில பாடல்கள்
  • சங்க காலத்துத் தமிழகம்
  • முரண்டர்
  • சில முக்கியமான காலக் குறிப்புக்கள்
  • சில குறிப்புக்கள்
  • ஆதி எழுத்துத் தோன்றிப் பிரிந்து வளர்ச்சியடைந்த முறை
  • சமயம் தோன்றி வளர்ச்சியடைந்த படி முறைகள்
  • இந்நூலாராய்ச்சிக்குப் பயன்பட்ட நூல்கள்
 • படங்கள்
  • போர்னியோவிற் காணப்பட்ட சிவன் சிலை
  • கம்போதியாவிற் காணப்பட்ட முருகன் சிலை
  • பழைய நாவலந்தீவு அல்லது லெமூரியா
  • வீணை
  • 1 , 2 தென்னிந்திய கடவுளர்கையி லிருப்பன
  • உருத்திர வீணை
  • சாஞ்சி அமராவதிச் சித்திரங்களிற் காணப்படுவது
  • புத்தர் காலத்திற்கு முற்பட்ட யாழ்
  • பழைய எகிப்தில் வழங்கிய யாழ்
  • பழைய சிரியாமக்கள் வழிபட்ட அடாட் என்னும் கடவுளின் வடிவம்
  • சின்ன ஆசியாவிலுள்ள கிதைதி நாட்டு மக்கள் வழிபட்ட சிவன் கடவுள்
  • முற்கால வணிகப் பாதைகள்
  • மொகஞ்சொதரோவிற் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிவலிங்கம்
  • அரப்பாவிற் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இருதய வடிவமுள்ள பெண்கள் கை வளை
  • கிதைதி (சின்ன ஆசியா) நாட்டில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட்ட அம்மை அப்பர் பொறித்த நாணயம்
  • இரண்டாம் கட்பிஸ் என்னும் கிரோக்க இந்தியா அரசனின் (கி.பி 50) தங்க நாணயம்
  • மொகஞ்சொதரோ முத்திரை ஒன்றிற் காணப்பட்ட பசுபதி (சிவன்) வடிவம்
"https://noolaham.org/wiki/index.php?title=தமிழ்_இந்தியா&oldid=493036" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது