தமிழின் பா வடிவங்கள்

From நூலகம்
தமிழின் பா வடிவங்கள்
305.JPG
Noolaham No. 305
Author சண்முகதாஸ், அருணாசலம்
Category இலக்கிய வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Edition 1998
Pages iv + 156

To Read

Contents

 • Bibiligrapical Data
 • அணிந்துரை - ச.சு.இராமர் இளங்கோ
 • முன்னுரை - அ.சண்முகதாஸ்
 • உள்ளடக்கம்
 • வரலாறும் இலக்கிய பின்னணியும்
 • ஆசிரியப்பாவும் வஞ்சிப்பாவும்
 • வெண்பாவும் அதன் வளர்ச்சி நிலைகளும்
 • கலிப்பாவும் அதன் வளர்ச்சி நிலைகளும்
 • பாவினம் பிறந்தது
 • பாவினங்களின் வளர்ச்சி
 • யாப்பு வடிவங்களில் நாட்டுப்பாடற் செல்வாக்கு
 • நூற் பட்டியல்