தமிழர் அறிகையும் பரத நடனமும்

From நூலகம்
தமிழர் அறிகையும் பரத நடனமும்
9934.JPG
Noolaham No. 9934
Author ஜெயராசா, சபா.
Category நடனவியல்
Language தமிழ்
Publisher போஸ்கோ வெளியீடு
Edition 2002
Pages 69

To Read

Contents

  • நூலாசிரியர் உரை – நூலாசிரியர்
  • தொன்மங்களும் நடன ஆக்கமும்
  • தில்லை அம்பலத்து ஆடல்
  • சிவதாண்டவங்களும் பரதநடனமும்
  • பரத நடனமும் கலையறிகைக் கோலமும்
  • பரத நடனமும் பெண்தெய்வ வழிபாடும்