தகவற்சுருள்

From நூலகம்
தகவற்சுருள்
66866.JPG
Noolaham No. 66866
Author -
Category பொது சேகரிப்புக்கள்
Language தமிழ்
Publisher பாரதி பதிப்பகம்
Edition -
Pages 40

To Read

Contents

  • நமது நோக்கு
  • தமிழ் அகதிகளை நெருக்கும் புதிய கடும் திட்டங்கள்
  • புதிய அரசாங்கத்தில் வெளிநாட்டவரின் நிலையும் பிரஜா உரிமை பற்றிய புதிய சட்ட மாற்றங்களும்
  • ஜரோப்பிய சமூகமும் அகதிகளின் எதிர்காலமும்
  • ஒரு தொடர்பும் துண்டிப்பும்
  • தொழிலாளர் சிக்கல்கள்
  • பள்ளி அடிப்படையிலான சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்
  • விஞ்ஞானமும் மனிதனும்