சட்டமும் தமிழும்

From நூலகம்
சட்டமும் தமிழும்
18331.JPG
Noolaham No. 18331
Author சிறீக்கந்தராசா, செல்லத்தம்பி
Category சட்டவியல்
Language தமிழ்
Publisher இரஞ்சனா பதிப்பகம்‎‎
Edition 1971
Pages 157+xx

To Read

Contents

  • பதிப்புரை
  • முன்னுரை
  • முகவுரை
  • சட்டச் சிந்தனை
  • சட்டத் தொழிலும் வழக்குரையும்
  • நீதிமன்றங்கள்
  • சட்டம் பலவிதம்
  • அரசியலமைப்புச் சட்டம்
  • திருமணங்களும் சமூகங்களும்
  • சட்டச் சொற்றொகுதி‎