கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி பரிசளிப்பு விழா அதிபர் அறிக்கை- 1993

From நூலகம்
கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி பரிசளிப்பு விழா அதிபர் அறிக்கை- 1993
3057.JPG
Noolaham No. 3057
Author -
Category அறிக்கைகள்
Language தமிழ்
Publisher கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி
Edition 1995
Pages 28

To Read

Contents

 • கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி பரிசளிப்பு விழா அதிபர் அறிக்கை
 • இணைப்பாடவிதான முயற்சிகள்
 • அகில இலங்கை தமிழ்த்தினப் போட்டி-1993
 • மெய் வல்லுனர்ப் போட்டிகள்
 • உதைப்பந்தாட்டம்
 • ஆசிரியர் குழாம்
 • மன்றங்களின் செயற்பாடுகள்
 • சாரணர்
 • பழைய மாணவர் சங்கம்
 • பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கம்
 • List of Prize Winners