காந்தீயம் 2014.07-08

From நூலகம்
காந்தீயம் 2014.07-08
29083.JPG
Noolaham No. 29083
Issue 2014.07-08
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 08

To Read

Contents

  • இன்றும் இந்திய மக்களின் அரசியல் மையசக்தியாக விளங்குபவர் மகாத்மா காந்தி
  • காந்தியம் தான் உலகு உய்ய உற்ற வழி
  • நூல் அறிமுகம்
  • கறுப்பினக் காந்தி
  • மகாத்மா காந்தியினுடைய கல்விச் சிந்தனைகள் சுயதேவைப் பூர்த்திக்கான பரிந்துரைகளே
  • வள்ளலார் என்ற புரட்சித் துறவி
  • சாத்துவிகம் பேணிய அகிம்சாவதி