கண்டிராஜன் ஒப்பாரி

From நூலகம்
கண்டிராஜன் ஒப்பாரி
76604.JPG
Noolaham No. 76604
Author முருகு தயாநிதி
Category வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher கலைப்பூக்கள் கலைக்கழகம்
Edition -
Pages 100

To Read

Contents

 • அணிந்துரை – கலாநிதி க. இரகுவரன்
 • பொருளடக்கம்
 • ஆய்வுப் பதிப்புரை
  • கண்டி வரலாற்றுச் சுருக்கம்
  • ஶ்ரீ விக்கிரமராசசிங்கன்
  • எகலபொல
  • பிலிமத்தலாவை
  • கண்டி நாயக்கரும் கண்டிச் சிங்களவரும்
  • கண்டி மன்னர்களுக்கும் மட்டக்களப்புக்கும் உ;ள்ள தொடர்பு
  • மாரியம்மன் காவியம்
  • வீரபத்திரன் காவியம்
  • கண்டிராசன் ஒப்பாரி
   • தேடல்
   • புத்தகம் பெறப்பட்டது
   • பதிப்பிக்க வேண்டியதன் தேவை
   • ஶ்ரீ விக்கிரமராசசிங்கன் மனைவி கனவு காணுதல்
   • ஶ்ரீ விக்கிரமராசசிங்கன் நகரைக் காவல் செய்தல்
   • பெண்கள் இராசாவுக்கு புத்தி கூறுதல்
   • ஶ்ரீ விக்கிரமராசசிங்கன் மந்திரிக்கு கூறுதல்
   • மந்திரி யோசனை கூறுதல்
   • ஆலம்பிள்ளை தளபதியாக தூர இடத்துக்குச் செல்லுதல்
   • பூசனியாள் புலம்பல்
   • பூசனியாள் இரவோடு இரவாக ஆலம்பிள்ளை இருக்கும் இடம் செல்லுதல்
   • பூசனியாள் கங்கையில் விழுந்து இறத்தல்
   • பூசனியாள் கண்டி நகரில் இல்லை என்பதை அறிதல்
   • உரலில் போட்டு இடித்தல்
   • ஶ்ரீ விக்கிரமராசசிங்கனை பிடித்தல்
   • சூச்சுமமான கப்பல் செய்தல்
   • கண்டி மன்னனுடைய இறுதி உரை
  • முடிவுரை
 • கண்டிராஜன் ஒப்பாரிப் பாடல்