கட்டுப்பெத்த தொழில் நுட்பவியல் மாணவர் தமிழ் மன்றம் 1966 - 1967

From நூலகம்
கட்டுப்பெத்த தொழில் நுட்பவியல் மாணவர் தமிழ் மன்றம் 1966 - 1967
14209.JPG
Noolaham No. 14209
Author -
Category பாடசாலை மலர்
Language தமிழ்
Publisher கட்டுப்பெத்த தொழில் நுட்பவியல் மாணவர் தமிழ் மன்றம்
Edition 1967
Pages 47

To Read

Contents

 • சமர்ப்பணம்
 • ஆசிரியரின் பேனா முனையிலே
 • சூரிய அடுப்பு - செய்வ தெப்படி? - இ.சற்குணானந்தன்
 • அறிந்திருங்கள்
 • விவசாய வளர்ச்சியில் நீர்ப்பாசனம்
 • விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் சமுதாய மலர்ச்சி - தி.நித்தியானந்தன்
 • தமாஸ் இரு நண்பர்கள்
 • காலம் வரும் காத்திரு நீ
 • எண்களும் மனித வாழ்வும்
 • ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை
 • "எம்பாவாய்"
 • More Wear And Less Tear with velona statesman shirts
 • நாடகம் : குமுறும் இதயம்
 • இந்நாடகத்தில் வரும் சம்பங்கள் யாவும் கற்பனையே
 • மன்றத்தின் குரல்
 • புது மொழிகளும் முது மொழிகளும்
 • அதிசயப் பெண் - சி.ச.சர்மா
 • சிந்தியுங்கள் செயலாற்றுங்கள்
 • எண்ணெய் ஊட்டி - க.கோபாலபிள்ளை
 • இலந்திரகணிக்கும் கருவி
 • அறிந்து கொள்க - இ.சந்திரசேகரம்
 • புத்துயிர் அளிக்கும் - ஆர்.ஜி
 • சக்கர பந்தம்