ஆளுமை:அருணாசலம், வி.

From நூலகம்
Name அருணாசலம்
Birth
Place வல்வெட்டித்துறை
Category புலவர்
இந்த பக்கத்தில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டுமாயின் அல்லது மேலதிக விபரங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டுமாயின் noolahamfoundation@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதலாம்.

அருணாசலம், வி. யாழ்ப்பாணம், வல்வெட்டித்துறையைச் சேர்ந்த புலவர், ஆசிரியர், எழுத்தாளர். இவர் வயித்திலிங்கபிள்ளை அவர்களோடு திரு. சிவசம்புப்புலவரிடம் கற்றுப் பண்டிதரானவர். இவர் "நெடிய காட்டு ஊஞ்சல்" முதலிய தோத்திரப்பாக்களும் வேறு தனிப்பாக்களையும் இயற்றியவர்.

Resources

  • நூலக எண்: 4192 பக்கங்கள் 28