ஆதாரம் 1994.07-08

From நூலகம்
ஆதாரம் 1994.07-08
49901.JPG
Noolaham No. 49901
Issue 1994.07-08
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 52

To Read

Contents

 • கடல் உணவு பதனிடல்
 • மறக்கறிகளை பதனிட்டு பேணுதல்
 • பார்த்தோம் சொல்கிறோம்
 • மௌனமான ஒரு பொருண்மியப் புரட்சிக்கான அத்திவாரம்
 • கணனி
 • சுண்ணாம்பு உற்பத்தி – சி. இரத்தினேஸ்வரன்
 • சிறு முதலில் தொழில் வாய்ப்பு
 • புதிய நிர்வாக மையமும் அது உள்ளடக்க வேண்டிய சிறப்பு அம்சங்களும் - இ. மயூரநாதன்
 • உறங்கிய தொழில்களுக்கு புத்துயிர்ப்பு வரிசையிலே ஒட்டிசுட்டான் ஒரு சாதனை மையமாகிறது
 • நீர்த்தாழைகள் - சுந்தரலிங்கம்
 • பழங்களை பதனிட்டு பேணுதல்
 • கைத்தொழில் கழிவு ஒன்றுக்கு உபயோகமான பயன்பாடு
 • கேட்டோம் சொன்னார்கள் - நா. மனோன்மணி