அறிவு 1992.06

From நூலகம்
அறிவு 1992.06
16168.JPG
Noolaham No. 16168
Issue ஆனி, 1992
Cycle காலாண்டு இதழ்
Editor - ‎
Language தமிழ்
Pages 36

To Read


Contents

 • வேலணை கல்விக்கோட்ட கணித- விஞ்ஞான ஆசிரியர் மன்ற நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள்
 • ஆசியுரை - புலேந்திரன், சி
 • கணித விஞ்ஞான ஆசிரியர் மன்ற காலாண்டு இதழ் ஆனி 1992 - இதழாசிரியர்
 • கணிதம் கற்பிப்பதில் ஸ்கொம் என்பாரின் கருத்துக்கள் - சின்னத்தம்பி, க
 • பரிசோதனைக் குழாய் சிசுக்கள் - நாகநாதன், சா
 • கணிதம் கசப்பதேன் - வேதநாயகம், அ
  • பாட ஆயத்தம்
  • பயிற்சிகள்
  • கற்பித்தல் உபகரணங்கள்
  • தொடர் மதிப்பீடு
  • மாணவர் பங்களிப்பு
 • விஞ்ஞானத்தின் விருத்தி - வேழினி, வ
 • பாலூட்டிகளில் பலவகையா - இரத்தினசிங்கம், ஞா
 • கணிதமும் தமிழரும் - ஆரூரன், ப
 • விஞ்ஞான விளக்கம் - அமிர்தலிங்கம், எஸ்
 • வால்வெள்ளிகள் - பரராஜசிங்கம், எஸ்
 • தாவரங்கள் தரும் பயன்கள் - சுலோஜனா, பி
 • உலக குடித் தொகைக்கு ஓர் சவாலாக விளங்குகின்ற எயிட்ஸ் நோய் - வாசுகி இரெத்தினம்
 • விஞ்ஞான விளக்கம் - அமிர்தலிங்கம், எஸ்
 • உலக குடித் தொகைக்கு ஓர் சவாலாக விளங்குகின்ற எயிட்ஸ் நோய் தொடர்ச்சி