அறிவுக்களஞ்சியம் 1992.09 (3)

From நூலகம்
அறிவுக்களஞ்சியம் 1992.09 (3)
17112.JPG
Noolaham No. 17112
Issue 09.1992
Cycle மாத இதழ்
Editor வரதர்‎ ‎
Language தமிழ்
Pages 40

To Read

Contents

 • காப்பாளர் கருத்துக்கள்
 • திருக்குறள் முத்துக்கள்
 • மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வோம்
 • ஒலிம்பிக் விளையாட்டு - ஹம்ஸ்
 • நிலவுக்கு ஒளிக்கலாம்!
 • பிரச்சினை யாருக்கு? - அ.பஞ்சலிங்கம் பி.எஸ்ஸி
 • ஜப்பானிய மொழியும் வரி வடிவங்களும் - மனோன்மணி சண்முகதாஸ்
 • குறுக்கெழுத்துப்போட்டி 01 முடிவுகள்
 • அறிஞர் அரிஸ்ரோட்டில் - கொக்கூர்கிளார்
 • தமிழ் எண் வரிசையில் முரண்பாடுகள் - சொக்கன்
 • அட்டைப்பட கட்டுரை
  • பெருந்தானியம் சோளம்
 • உங்கள் சந்தேகம்?
 • புதுக்குறள் - மு.விஜயராகவன்
 • இந்த மண் - பு.திலீப்காந்
 • மின்னோடக் கொள்கையின் முன்னோடி பெஞ்சமின் பிராங்கிளின் - வண்ணை சே.சிவராஜா பி.எஸ்.சி
 • புதிய நூலகள்
 • உலகின் முதற் கடற்பயணிகள்
 • கண்டு பிடிப்புக்கள்
 • மாணாக்கர் இலக்கணம் - சாமிஜி
 • மக்சேச பரிசு - சோனா
 • கட்புலனறிவுப் போட்டி
 • சிற்பி சொன்ன கதை வீராதி வீரன்!
 • மாண்டுபோய் மீண்டவர்கள் - க.குணராசா எம்.ஏ
 • பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளை - ச.பாலசுந்தரம்
 • பல்லியின் வால்
 • தொளாயிரமும் தொள்ளாயிரமும்
 • கோடை காலத்தில் தவளை
 • சொல்லறிவுப்போட்டி - 01
 • இருபத்திநான்கு மணி நேரத்தில்..
 • செக்கோ சிலவாக்கியா - அரவிந்தன்
 • கண்ணனின் பெருமை - ஹோமலோஜினி கனகரத்தினம்
 • நுண்ணறிவுப்போட்டி - 03
 • புலானி மக்கள் - செங்கை ஆழியான்
 • ஸ்டெதஸ் கோப் - டொக்டர் எம்.கே முருகானந்தம்
 • இலகுவில் இனம் காண முடியாத இலைப்பூச்சியும், தடிப்பூச்சியும்
 • இதோ ஒரு துருவ நட்சத்திரம் - பொ.மகிழ் நங்கை
 • பந்திக்கு முந்து படைக்கு பிந்து
 • பெண்கள் சாரணியம்
  • ஆயத்தமாக இரு..
 • போட்டிகள்
 • போட்டி முடிவுகள்
 • வணக்கம்