அசையும் படிமங்கள்

From நூலகம்
அசையும் படிமங்கள்
1920.JPG
Noolaham No. 1920
Author கே. எஸ். சிவகுமாரன்
Category சினிமா
Language தமிழ்
Publisher மீரா பதிப்பகம்
Edition 2001
Pages viii + 102

To Read

Contents

 • பதிப்புரை
 • முன்னுரை
 • என்னுரை
 • ரொஜர் மன்வலின் திறனாய்வு அணுகுமுறை
 • திரைப்படத் திறனாய்வு
 • ஒரு திரைப்படத்தை எவ்வாறு நுகர்வது?
 • சினிமா:ஒரு கனவு
 • சிறந்த திரைப்படத்தில் கதைக் கருத்தும் படிமமும்
 • சினிமாவில் கலை நுட்பம்
 • திரைப்படத்தில் தொழில் நுட்ப அம்சங்கள்
 • திரைப்பட வசன அமைப்பு என்பது யாது?
 • திரையின் தேவைகள்
 • புரியும் சினிமா
 • திரைப்படமும் சமூக விமர்சனமும்
 • திரைப்படக் கலையும் தரமும்
 • டொக்கியூமென்டரி என்றால் என்ன?
 • இலக்கியத் தழுவல்
 • மாறிவரும் திரைப்படத் திறனாய்வு அணுகுமுறை
 • சினிமா சிறுபான்மைக் கலையா?
 • திரைப்படக் கலை முன்னோடி அறிமுக நூல்
 • திரைப்படத் திறனாய்வு தமிழில் ஓர் கையேடு
 • திரைப்படம்:சில வரலாற்றுத் தகவல்கள்
 • சினிமா அலைகளும் சினிமா சித்தாந்தங்களும்
 • முதல் திரைப்படங்களும் அவற்றைத் தயாரித்தவர்களும்
 • கதைக்கலை
 • சலனத் திரைப்படமும் கதை சொல்லும் கலியும்
 • ஒன்றுசேர்தல்