தமிழ் சமுதாயத்தில் உளநலம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
தமிழ் சமுதாயத்தில் உளநலம்
5971.JPG
நூலக எண் 5971
ஆசிரியர் தயா சோமசுந்தரம், சிவயோகன், சா.
நூல் வகை உளவியல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் சாந்திகம்
வெளியீட்டாண்டு 2004
பக்கங்கள் 244

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முகவுரை
 • அத்தியாயம் 1 : உதவியளித்த்ல்
  • அறிமுகம்
  • உதவியாலர்
  • தனக்குதானே உதவுதல்
  • உதவியாளருக்கு இருக்கவேண்டிய தனிப்பண்புகள்
  • மற்றவர்களுக்கு உதவுதல்
  • இட அமைப்பு
  • நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புதல்
  • கவனமுடன் செவிமடுத்தல்
  • தகவல்களுக்காகக் கிளறுதல்
  • ஆதரவும், ஆறுதலும் அளித்தல்
  • தன்னிறைவை ஊக்குவித்தல்
  • பிரச்சினையைக் கணிப்பீடு செய்தல்
  • செயற்திட்டத்தை வகுத்தல்
  • தொடர் நடவடிக்கை
  • முடிவுரை
 • அத்தியாயம் 2 : தமிழர் சமுதாயமும் அதன் பாரம்பரிய வளங்களும்
  • அறிமுகம்
  • தனிநபர், குடுமபம், சமுதாயம்
 • தனிநபரும் குடும்பமும்
  • சமுதாயம்
 • ஊரிலுள்ள வளங்கள்
  • கிராமிய சங்கங்கள்
  • அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள்
  • குழுக்கள்
  • சமய சமுதாயம்
  • ஊர்த்தலைவர்கள்
  • பொது சுகாதார அமைப்பு
  • பரிகாரம் தேடல்
 • பாரம்பரியப் பகுதி
  • பாரம் பரிய உதவியளிப்பவர்கள்
  • மனநோய்கள்
 • உதவி நாடுதல்
 • உள சமுதாயத் தலையீடு
  • குடும்ப மட்டத்தில் தலையீடுகள்
  • சமூகச் செயற்பாடுகள்
  • முடிவுரை
 • அத்தியாயம் 3 : நெருக்கீடு
  • அறிமுகம்
  • நெருக்கீடு என்றால் என்ன?
  • நெருக்கீட்டுக்கு ஆளாதல் எங்ஙனம்?
  • நெருக்கீட்டிற்கு உள்ளானவரை எங்ஙனம் கண்டு பிடிக்கலாம்?
 • நெருக்கீட்டிற்கு உள்ளானவரின் குணங்குறிகள்
  • மனதில் ஏற்படும் மாற்றம்
  • உடலில் ஏற்படும் மாற்றம்
  • நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றம்
  • உறவு முறையில் ஏற்படும் மாற்றம்
 • நெருக்கீட்டிற்கான காரணங்கள்
 • என்ன செய்யலாம்?
  • எளிய முறைகள்
  • சமுதாய செயற்பாடுகள்
  • அறிவூட்டல்
  • குடும்ப சமுதாய ஆதரவுகளைத் திரட்டல்
  • சாந்த வழிமுறைகள்
 • அத்தியாயம் 4 : உள சமூகப் பிரச்சினைகள் (மிதமான உளநோய்கள், உணர்ச்சிக் கோளாறுகள்)
  • அறிமுகம்
 • பதகளிப்பு (Anxiety)
  • பதகளிப்பிற்கான குணங்குறிகள்
  • பதகளிப்புள்ளோரில் காணப்படக்கூடிய விஷேட பிரச்சினைகள்
  • பதகளிப்புக் குள்ளானவருக்கு உதவுதல்
 • மெய்ப்பாடு (Somatization)
  • மெய்ப்பாட்டு நோய்வாய்ப்பட்டவரின் குணங்குறிகள்
  • மெய்ப்பாட்டு நோயின் தொழிற்பாடுகள்
  • மெய்ப்பாட்டு நோய்க்கு உட்பட்டவருகு உதவுதல்
 • மிதமான மனச்சோர்வு
  • மிதமான மனச்சோர்வுக்கான குணங்குறிகள்
  • மிதமான மனச்சோர்வுக்குள்ளனவர்களுக்கு உதவுத
 • நெருக்கீட்டுக்கு பிற்பட்ட மனவடு நோய் (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD)
  • மனவடுவிற்கான பொதுவான குணங்குறிகள்
  • சமூக மனவடு
  • மனவடுவிற்குட்பட்டவரை இனங்காணல்
  • மனவடுவிற்குட்பட்டவருக்கு உதவுதல்
  • சிறப்பு சிகிச்சை
 • ஏனைய உளசமூகத் தலையீடுகள்
  • ஆதரவான குழுக்களை அமைத்தல்
  • புனர்நிர்மாணம்
  • மனித உரிமைகள்
  • மீளொன்றிணைத்தல் (Reconciliation) சமாதானம்
 • அத்தியாயம் 5 : பாரிய உளநோய்கள்
  • அறிமுகம்
 • மனோபாவக் கோளாறுகள் (Mood Disorders)
  • மனச்சேர்வு (Depression)
  • பித்து (Mania)
 • உளமாய நோய்கள் (Psychosis)
  • தீவிர உளமாய நோய் (Acute Psychosis)
  • நாட்பட்ட உளமாய நோய்கள் (உளப்பிளவை - Schizophrenia)
 • அத்தியாயம் 6 : சிறுவர்கள்
  • அறிமுகம்
  • அடிப்படைத் தேவைகள்
 • விஷேட தேவைகள்
  • இடர்ப்பாடான சூழல்
  • பிரச்சினைகள்
  • வளர்ப்பு முறைகள்
 • உளப்பிரச்சினைகள்
  • இனங்காணல்
  • ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு
  • குடும்ப நல உத்தியோகத்தர்களின் பங்களிப்பு
 • பிள்ளைகளுக்கு உதவும் வழிவகைகள்
  • இழப்பும் பிரிவும்
  • பிளவுபட்ட குடும்பம்
  • மது துர்ப்பாவனையுடைய பெற்றோர்
 • வயதும் விருத்தியும்
  • பிறப்பிலிருந்து 2 வயதுவரை (குழந்தை பருவம்)
  • இரண்டு தொடக்கம் ஜந்து வயது (முன்பள்ளிப் பருவம்)
  • ஜந்து தொடக்கம் பன்னிரண்டு வயது (பள்ளிப்பருவம்)
  • பன்னிரண்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் (கட்டிளமைப் பருவத்தினர்)
  • சிறுவர்களுக்கான நிபுணரின் கவனிப்பு
 • அத்தியாயம் 7 : உள, குடும்ப, சமூகமட்டத்தில் பெண்கள்
  • அறிமுகம்
 • பொதுவான பிரச்சினைகள்
  • பெண் அடக்கு முறை
  • பாலியல் அடாவடித்தனம்
  • மாதவிலக்கு
  • மாதவிலக்கு நிற்கும் பருவம் (Menopause)
 • கர்ப்பத்துடன் தொடர்பான பிரச்சினைகள்.
  • கட்டிளமைப் பருவத்துக் கர்ப்பம் (Teenage Pregnanacy)
  • கருசிதைவு (Abortion)
  • பிரசவத்திற்குப் பின்னான உளப்பாதிப்புகள்
  • கருத்தடை (Contraception)
  • பிள்ளையில்லாத பெண்கள்
 • விஷேட பிரச்சினைகள்
  • வீட்டு வன்முறைகள் (Domestic Violence)
  • விதவைகள்
  • முதிர்கன்னிகள் (Spinsters)
 • பாலியல் வல்லுறவு
  • கற்பழிக்கப்பட்டவரின் குணங்குறிகள்
  • கற்பழிப்புக்கு ஆளானவருக்கு உதவுதல்
 • அத்தியாயம் 8 : முதுமையில் உளநலம்
  • அறிமுகம்
  • முதுமை என்றால் என்ன?
  • அதிகரிக்கும் முதியவர்கள்
 • முதுமையில் உளநலத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்
  • உடற் காரணிகள்
  • உளக் காரணிகள்
  • சமூகக காரணிகள்
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
 • மிதமான உளப்பிரச்சினைகள்
  • வகைப்படுத்தல்
  • எவ்வாறு அடையாளங் காணலாம்?
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
 • பாரிய உளப்பிரச்சினைகள்
  • வகைப்படுத்தல்
  • எவ்வாறு அடையாளங் காணலாம்?
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
  • சமூகத்தில் முதியவர்கள்
 • அத்தியாயம் 9 : பாலியல் பிரச்சினைகள்
 • பாலுறவுச் சிக்கல்கள்
  • பொதுவான பாலுறவுச் சிக்கல்கள்
  • பாலுறவுச் சிக்கல்களை உருவாக்குகின்ற காரனிகள்
  • பாலூறவுச் சிக்கல்கள் உடையவர்களை எவ்வாறு அடையாளங் காணுவது?
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
 • விலகல் நடத்தைகள்
  • ஓரினச் சேர்க்கை
  • யாருக்கு உதவி தேவை?
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
 • அறியாமை சார்ந்த பாலியல் பிரச்சினைகள்
  • சுயபாலின்பம்
  • இரவில் விந்து வெளியேறல்
  • வெள்ளை படுதல்
  • எவ்வாறு உதவலாம்?
 • அத்தியாயம் 10 : மது, போதைப்பொருள் பிரச்சினைகள்
 • அறிமுகம்
 • பிரச்சினைகள்
  • சந்தை வாய்ப்பு
  • பாதிப்புகள்
  • தடுத்தல்
 • சமூகத்திற்கு உதவி செய்தல்
  • சமூகத் தலைவர்கள்
  • சமூகப் பண்பு
 • மது அல்லது போதைவஸ்துக்கு ஆளானவர்களுக்கு உதவி செய்தல்
  • தங்கியிருத்தல் (Dependence)
  • பிரச்சினைகள்
  • சிகிச்சை
 • சிறப்பான பிரச்சனைகள்
  • குடிவெறி நடத்தை
  • அளவிக்கு மிஞ்சுதல்
  • ஒதுங்கல் அறிகுறிகள்
 • சொற்சுட்டி