சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் ஆறாந்தரம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் ஆறாந்தரம்
53401.JPG
நூலக எண் 53401
ஆசிரியர் தர்மலிங்கம், இ.
நூல் வகை பாட நூல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் வட இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம்
வெளியீட்டாண்டு 1976
பக்கங்கள் 148

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முகவுரை
 • மனித உடல்
  • உடலின் பொது அமைப்பு
  • மனித உடலின் புற அமைப்பும் உள்ளமைப்பும்
  • செயல்முறை
  • பயிற்சிகள்
 • நோய்க் கருவிகள்
  • கிருமிகளின் பிரிவுகள்
  • நோய்க்கிருமிகள் பரவும் வகைகள்
  • நோய்கள் பரவாது தடைமுறைகள்
  • தொற்று நீக்குதல்
  • நோய் விபரம்
  • செயல்முறை
  • பயிற்சிகள்
 • உடற் கல்வி – முதலாம் பருவம்
  • வகுப்பிலுள்ள மாணவரின் நிறை, உயரம் அளத்தலும் குறித்தலும்
  • உயர, நிறை அட்டவணை
  • அணிநடையில் காலம் குறித்தல்
  • அணியாக நடத்தலும் நிறுத்தலும்
  • தாள லயமுள்ள நிகழ்ச்சிகள்
  • மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுக்கள்
  • அஞ்சல் ஓட்டம்
  • மைதான நிகழ்ச்சிகள்
  • உயரம் பாய்தல்
  • கரப்பந்து
  • வலைப்பந்து
  • உடற்கல்வி வளர்ச்சி அட்டவணையைப் பூர்த்தி செய்தல்
  • பரீட்சை வினாக்கள்
 • நோய் முறைகள்
  • உடன்பிறந்த குறைபாடுகள்
  • வெளித் தாக்கங்களினால், உடலில் ஏற்படும் குழப்பங்கள்
  • அழற்சி ஏற்பட்ட இடத்தில் உண்டாகும் விளைவு
  • உடல் முழுவதும் ஏற்படும் பொது விளைவு
  • இழையச் சிதைவு
  • அசாதாரண வளர்ச்சி
  • செயல்முறை
  • பயிற்சிகள்
 • உயர நிறை அட்டவணையைத் தயாரித்தல்
 • மாணவர் திறன்களில் அடைந்த பெறுபேறுகளை உடற்கல்வி வளர்ச்சி அட்டவணையில் பதிதல்
 • அணி நடை
 • காலங் குறித்தலும் வலம், இடம் திரும்புதலும்
 • ஓடும் முறை
 • உயரம் பாய்தல்
 • கரப்பந்து
 • வலைப்பந்து
 • எல்லே
 • எறிபந்து
 • உதைபந்து
 • வளையம் எறிதல்
 • கிறிக்கெற்
 • முன்படித்த பாடங்களை மீட்டல்
 • மாணவர்களின் உயரங்களையும், நிறைகளையும் பதிவு செய்தல்
 • உடல் நலக் கல்வி
 • உடற் கல்வி
 • எலும்புக் கூட்டின் அமைப்பு
  • எலும்புகளின் வகைகளும் அவற்றின் செயற்பாடுகளும்
  • எலும்புகளின் நலம் பேணுதல்
  • எலும்புகளின் நோய்கள்
  • எலும்பு முறிவுகளும் முதலுதவி முறைகளும்
  • மூட்டுக்கள்
  • மூட்டுக்களில் ஏற்படும் நோய்கள்
  • செயல்முறை
  • பயிற்சிகள்
 • உடலபிருத்தி அட்டவணையைத் தயாரித்தல், கொடுக்கப்பட்ட திறன்களிற் பரீட்சித்து அட்டவணைப்படுத்தல்
 • மெய்வல்லுநர் நிகழ்ச்சிகள் – ஒட்டம்
 • அஞ்சலோட்டம்
 • நீள, உயரப் பாய்தல்
 • வாசலைக் காத்தல்
 • பறக்கைப் பந்து
 • வலைப்பந்து
 • எல்லே
 • எறிபந்து
 • உதைபந்து
 • வளையமெறிதல்
 • கிறிக்கெற்
 • தாள லய நிகழ்ச்சிகள்
 • அணி நடை
 • உடலபிவிருத்தி அட்டவணையைத் தயாரித்தல்
 • கொடுக்கப்பட்ட திறன்களிற் பரீட்சித்து அட்டவணைப்படுத்தல்
 • உடநலக் கல்வி
 • உடற் கல்வி‎‎‎