தொடர்பான மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த சிறப்புப் பக்கம் அண்மைய மாற்றங்களுக்குச் சென்று இந்தக் கட்டுரைக்கான மாற்றங்களைத் தேடுவதைத் தவிர்த்து, இந்தக் கட்டுரையுடன் தொடர்புடைய (அல்லது சிறப்புப் பட்டியலிலுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு) அண்மைய மாற்றங்களை மட்டும் பட்டியலிடுகிறது.இங்கு உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் உள்ள பக்கங்கள் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
18:33, 15 அக்டோபர் 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   
பக்கப் பெயர்:

14 அக்டோபர் 2021

பு    05:20  ஆளுமை:அற்புதம், சீமான்‎‎ (6 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,822). . [Meuriy‎ (6×)]
      05:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+13). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:19 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:19 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (+22). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     05:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,785). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பெயர்=திருமதி அற்புதம்|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:44  ஆளுமை:குமாரசிங்கம், இளையதம்பி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,520). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=குமாரசிங்க..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:29  ஆளுமை:கண்ணதாசன், லம்போதரன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,393). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=லம்போதரன் |..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:14  ஆளுமை:விசுவலிங்கம், அன்னலிங்கம்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,494). . [Meuriy‎ (2×)]
      04:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     04:13 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,493). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=விசுவலிங்க..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:03  ஆளுமை:நீக்கிலஸ், அந்தோனிப்பிள்ளை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,934). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{ஆளுமை1| பெயர்=நீக்கிலஸ்|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:52  ஆளுமை:சிவஞானம், சின்னத்துரை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,464). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்=சிவஞானம்| த..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:52  ஆளுமை:கணேஸ், கந்தையா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,413). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=கந்தையா கண..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:39  ஆளுமை:செல்வம், முனியாண்டி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,712). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=செல்வம்| தந..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:24  ஆளுமை:மருசலீன் றீற்ரா ஜென்சி, சிரியேன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,127). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்= செல்வி மரு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:14  ஆளுமை:ஏழுமலைப்பிள்ளை, வல்லிபுரம்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+202). . [Meuriy‎ (3×)]
      01:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+201). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:12  ஆளுமை:தேனுசன், கண்ணன்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+5,677). . [Meuriy‎ (2×)]
      01:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (-146). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     01:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5,823). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=தேனுசன்| தந..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:54  ஆளுமை:இராசேஸ்வரன், நிஷாந்தன்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+6,191). . [Meuriy‎ (3×)]
      00:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:53 (நடப்பு | முந்திய) . . (+4). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     00:52 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6,186). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=நிஷாந்தன்|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)

13 அக்டோபர் 2021

பு    23:59  ஆளுமை:இராமச்சந்திரன், பரமநாதன்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,723). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{ஆளுமை1| பெயர்= இராமச்சந்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:58  ஆளுமை:தர்மராஜா, ராமசாமி‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,770). . [Meuriy‎ (4×)]
      23:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (+20). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      23:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (-243). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      23:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,991). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்= தர்மராஜா| த..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:37  ஆளுமை:வேலுப்பிள்ளை, சிதம்பரப்பிள்ளை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,742). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=வேலுப்பிள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:28  ஆளுமைகள்:முருகவேல், கந்தசாமி‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,499). . [Meuriy‎ (2×)]
      23:28 (நடப்பு | முந்திய) . . (-15). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     23:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,514). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=முருகவேல்|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:58  ஆளுமைகள்:சிவபாலசுப்பிரமணியம், நவநீதம்பிள்ளை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,460). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்=சிவபாலசுப்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:51  ஆளுமைகள்:சிற்றம்பலம், ஜோன்மணி‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,538). . [Meuriy‎ (2×)]
      22:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (+19). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     22:50 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,519). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்=சிற்றம்பலம..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:45  ஆளுமைகள்:தம்பிமுத்து, சின்னராசா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,472). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்= தம்பிமுத்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:30  ஆளுமை:குமரவேல், இன்பராசா‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,896). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்=குமரவேல்| த..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:21  ஆளுமை:சிவபாலசுப்பிரமணியம், நவநீதம்பிள்ளை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,441). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை| பெயர்=சிவபாலசுப்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:06  ஆளுமை:சோமசுந்தரம், சுப்பிரமணியம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,590). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (" {{ஆளுமை| பெயர்=சோமசுந்தரம..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     02:37  ஆளுமை:பேரம்பலம், ஞானகுமார்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-1). . [Meuriy‎ (2×)]
      02:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:35  ஆளுமை: பூலட்சுமி, சுப்புரமணியம்‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+3,952). . [Meuriy‎ (4×)]
      02:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      02:32 (நடப்பு | முந்திய) . . (-21). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     02:32 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3,973). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=பூலட்சுமி|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:56  ஆளுமை:சந்திரிக்கா, பரமநாதன்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+5,160). . [Meuriy‎ (3×)]
      01:56 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      01:56 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     01:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5,158). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்=திருமதி சந..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:35  ஆளுமை:தனிகாசலம், கதிரமு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,558). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{ஆளுமை1| பெயர்= தனிகாசலம்|..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     00:54  ஆளுமை:வேலு, ஆண்டி‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+18). . [Meuriy‎ (2×)]
      00:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+5). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      00:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+13). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)