பயனர் குழு உரிமைகள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

The following is a list of user groups defined on this wiki, with their associated access rights. There may be additional information about individual rights.

குறியீட்டு விளக்கம்:

 • உரிமை வழங்கப்பட்டது
 • உரிமை பறிக்கபட்டது
குழுஉரிமைகள்
(அனைத்து)
 • உங்களின் CSS கோப்புகளைத் திருத்து (editmyusercss)
 • உங்கள் JavaScript கோப்புகளைத் திருத்து (editmyuserjs)
 • உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலைத் திருத்து. கவனிக்க சில செயல்கள் உரிமையின்றி பக்கங்களைச் சேர்க்கலாம். (editmywatchlist)
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைத் திருத்து (e.g. மின்னஞ்சல் முகவரி, உண்மைப் பெயர்) (editmyprivateinfo)
 • உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பார் (e.g. மின்னஞ்சல் முகவரி, உண்மைப் பெயர்) (viewmyprivateinfo)
 • உங்கள் விருப்பத் தேர்வுகளைத் திருத்து (editmyoptions)
 • உமது கவனிப்புப்பட்டியலைப் பார் (viewmywatchlist)
 • உரையாடல் பக்கங்களைத் தொடங்கல் (createtalk)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
 • பக்கங்களை உருவாக்கல் (உரையாடல் பக்கங்கள் அல்லாதவை) (createpage)
 • பக்கங்களை வாசிக்க (read)
தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • யூ.ஆர்.எல். ஒன்றிலிருந்து கோப்பை பதிவேற்றல் (upload_by_url)
தானியங்கிகள்
(அங்கத்தவர் பட்டியல்)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • உரையாடல் பக்கங்களில் செய்யும் சிறு தொகுப்புகளை அறிவிக்கப் புதிய செய்தி ஏதும் அனுப்பவேண்டாம். (nominornewtalk)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • தானாக செய்யப்பட்டசெயலாக கருதப்படும் (bot)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
அதிகாரிகள்
(அங்கத்தவர் பட்டியல்)
 • எல்லாப் பயனர் உரிமைகளையும் தொகுக்கவும் (userrights)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
நிர்வாகிகள்
(அங்கத்தவர் பட்டியல்)
 • நீக்கப்பட்ட உரை மற்றும் நீக்கப்பட்ட பரிசீலனைகளுக்கு இடையேயான மாற்றங்களை காண். (deletedtext)
 • "தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editsemiprotected)
 • "நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்" ஆல் பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (editprotected)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • gbook (gbook)
 • replacetext (replacetext)
 • usermerge (usermerge)
 • இணைய நெறிமுறை முகவரியின் (IP) அடிப்படையில் உள்ள விகித வரம்புகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படாதீர்கள் (autoconfirmed)
 • உயர் தரம் கொண்ட API கேள்விளை பயன்படுத்தவும் (apihighlimits)
 • ஏனைய பயனர்கள் தொகுப்பதை தடுக்கவும் (block)
 • ஏனைய விக்கிகளிலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (import)
 • ஐ.பி (IP) தடுப்புகளையும், தானியங்கியான தடுப்புகளையும், வரம்புவரையான தடுப்புகளையும் மீறிச் செயல்படுக. (ipblock-exempt)
 • ஒருவர் தன்னுடைய தொகுப்புகளைத் தானியக்கமாகவே பார்வையிட்டதாகக் குறித்தல் (autopatrol)
 • கடைசி தொகுப்பை விரைவாக முன்னிலையாக்கல் (rollback)
 • கவனிக்கப்படாத பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்த்தல் (unwatchedpages)
 • கோப்பு பதிவேற்றத்திலிருந்து பக்கங்களை இறக்கவும் (importupload)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • தரவுதளத்திலிருந்து அடையாளங்களை உருவாக்கு மற்றும் நீக்கு (managechangetags)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடுக (browsearchive)
 • நீக்கிய வரலாறு உள்ளீடுகளை காண்,அதனுடன் தொடர்புடைய உரை இல்லாமல் (deletedhistory)
 • நீங்களே தடுப்பு நீக்குக (unblockself)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • பகுப்பு பக்கங்களை நகர்த்து (move-categorypages)
 • பக்கங்களின் வரலாற்றை இணைத்தல் (mergehistory)
 • பக்கங்களை நகர்த்தும்பொழுது, மூலப்பக்கத்தில் இருந்து வழிமாற்றுகளை உருவாக்காதீர் (suppressredirect)
 • பக்கங்களை நீக்குக (delete)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • பக்கமொன்றை மீட்டெடுக்கவும் (undelete)
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
 • பயனர் மின்னஞ்சல் அனுப்புவதை தடுக்கவும் (blockemail)
 • பாதுகாப்பு மட்டங்களை மாற்று மற்றும் தொடர்-பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கங்களை திருத்து (protect)
 • புதிய பயனர் கணக்குகளைத் தொடங்கல் (createaccount)
 • பெரிய வரலாற்றைக் கொண்ட பக்கங்களை நீக்கல் (bigdelete)
 • மற்ற பயனர்களின் CSS கோப்புகளை திருத்து (editusercss)
 • மற்ற பயனர்களின் சாவாநிரல் (JavaScript) கோப்புகளைத் திருத்து (edituserjs)
 • மற்றவர்களின் தொகுப்புகளைப் பார்வையிட்டதாகக் குறிக்கவும் (patrol)
 • முந்நிலையாக்கல்களை தானியக்க தொகுப்பாக குறிக்கவும் (markbotedits)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)
 • விகித வரம்புகளால் பாதிக்கப்படாது (noratelimit)
பயனர்கள்
(அங்கத்தவர் பட்டியல்)
 • உரையாடல் பக்கங்களைத் தொடங்கல் (createtalk)
 • உறுதிப்படுத்தல் பக்கமெதுவுமின்றி பக்க இடைமாற்றை நீக்கல் (purge)
 • எழுது API பயன்படுத்தவும் (writeapi)
 • ஒருவரின் மாற்றத்துடன் அடையாளங்களை செயற்படுத்து (applychangetags)
 • கோப்புகளைப் பதிவேற்றுக (upload)
 • கோப்புக்களை நகர்த்தவும் (movefile)
 • சிறு தொகுப்புகள் எனக் குறிக்கவும் (minoredit)
 • தனியொருவரின் திருத்தம் மற்றும் செயற்பாட்டு பதிவுகளில் அடையாளங்களை சேர் அல்லது நீக்கு (changetags)
 • தற்போதுள்ள கோப்பை அழித்தெழுது (reupload)
 • துணைப் பக்கங்களுடன் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-subpages)
 • பகிர்விலுள்ள ஊடகக் கிடங்கியில் உள்ள கோப்புகளை உள்ளகப் பயன்பாட்டுக்காக மேலுரிமையுடன் பதிவேற்று (reupload-shared)
 • பகுப்பு பக்கங்களை நகர்த்து (move-categorypages)
 • பக்கங்களை உருவாக்கல் (உரையாடல் பக்கங்கள் அல்லாதவை) (createpage)
 • பக்கங்களை வாசிக்க (read)
 • பக்கங்களைத் தொகு (edit)
 • பக்கத்தின் உள்ளடக்க வகையைத் திருத்து (editcontentmodel)
 • பக்கத்தை நகர்த்து (move)
 • மற்ற பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு (sendemail)
 • மூலப் பயனர் பக்கத்தை நகர்த்தவும் (move-rootuserpages)

பெயர்வெளி கட்டுப்பாடு

பெயர்வெளிபயனரை திருத்த அனுமதிக்கும் உரிமை(கள்)
மீடியாவிக்கி
 • பயனர் இடைமுகப்பை தொகுக்கவும் (editinterface)
"https://noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:ListGroupRights" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது