சித்தமருத்துவ வாகடம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
சித்தமருத்துவ வாகடம்
7090.JPG
நூலக எண் 7090
ஆசிரியர் சிவசண்முகராஜா, சே.
நூல் வகை மருத்துவமும் நலவியலும்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் சித்த மருத்துவ வளர்ச்சிக் கழகம்
வெளியீட்டாண்டு 2007
பக்கங்கள் 101

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • கோரோசனை மாத்திரை
 • கிரந்திக்கோரோசனைக் குளிகை
 • கிரந்திவாய்வுக் கோரோசனைக் குளிகை
 • சிறுவர் கோரோசனைக் குளிகை
 • கோரோசனை மிறுத்தியாதி
 • சந்தனாதிக் குளிகை
 • சிறுபிள்ளை மாந்தத்துக்கு
 • பூரண சந்திராதிக் குளம்பு சுத்தபுன்னைவேர்க் குளிகை
 • புன்னைவேர்க் குளிகை – 1
 • புன்னைவேர்க் குளிகை – 2
 • கறுத்தைத் தூள்
 • அஸ்வகெந்திச் சூறணம்
 • விக்கல் ஓங்காளத்துக்குக் குடிநீர்
 • விக்கலுக்குத் தூள்
 • வயிற்றுக் கழிச்சலுக்குக் குடிநீர்
 • சக்திக்கு மருந்து
 • இருமலுக்கு மருந்து
 • சிறுபிள்ளை அக்கரக்குளம்பு
 • சேர்வை
 • கட்டு அமர
 • கட்டுக்குப் பூச்சு
 • வீக்கம் வற்ற
 • முள் விழ
 • வீக்கம் கட்டிகளுக்கு
 • சிறுவர் விடாச்சுரம், முறைச்சுரம் என்பவற்றுக்குக் குடிநீர்
 • சிறுவர் விடாச்சுரம் முறைச்சுரம்
 • சுரக்குளிகை
 • பெரும்பாட்டுக்கு
 • சிறுபிள்ளை சகலதுக்கும் குடிநீர்
 • குலைப்பன் காய்ச்சலுக்கு மருந்து
 • வலிகளுக்கு நசியம்
 • பெரிய வைத்திய சிந்தாமணி
 • வெட்டுமாறன்
 • பெரும்பாட்டுக்கு
 • சூலைவாய்வுக் குளிகை
 • ஏலாதிச் சூறணம்
 • சிவநாயகன் குளிகை
 • குருக்கள் குளிகை
 • கஸ்தூரிக் குளிகை
 • ஆனந்த பைரவிக் குளிகை
 • குன்மத்துக்குச் சூறணம்
 • மூச்சானந்த வைரவன் குளிகை
 • கிருமிக்கு மருந்து
 • வாய்வுக் குளிகை
 • வைத்தியருக்குற்பனம்
 • வலஞ்சலமடைந்தால்
 • கிராந்திக்கு இலைப்பற்பம்
 • கிரந்திக்கு முருக்கிலைப்பற்பம்
 • கீரைப்பாம்புக்கு குடிநீர்
 • வாதம் நோவுக்கு ஒத்தடம்
 • கறுப்புத்தூள்
 • செங்கமாரிச் சூறணம்
 • லிங்கக் கட்டு
 • தசமூலச் சூறணம்
 • வேர்க்கொம்புச் சூறணம்
 • இருமலுக்குச் சூறணம்
 • சறளி வெட்ட
 • நந்தி சிந்தாமணி பற்பம்
 • வைத்திய சிந்தாமணி பற்பம்
 • வசுவாசிச் சூறணம்
 • வெள்ளறுகுப் பற்பம்
 • சீவறட்டினாதி
 • பெண்கள் வெள்ளைக்கு
 • தீராத வெள்ளைக்கு
 • சிவகரந்தைக் சூறணம்
 • மிறுத்தியுண்டை
 • சிவப்புக் குளிகை
 • சந்நிக்குச் காயம்
 • மூக்கு நசியம்
 • வயிற்று வலிக்குப் பற்பம்
 • வயிற்றுக்கடுப்புக்கு நெய்
 • அதிமதுரச் சூரணம்
 • குக்கலுக்குக் குளிகை
 • குக்கலுக்குக் குளிகை
 • மூச்சு சந்நி.. குளிகை
 • செவ்வாப்புக்கட்டிக்கு
 • கோழை குத்து இருமலுக்குச் சூறணம்
 • மூச்சுக்குளிகை
 • அறுபத்தினான்கு சுரத்துக்குக் குளிகை
 • சுரத்துக்கு ஆனந்த பைரவி
 • கூஷ்மாண்ட லேகியம்
 • வாயுவுக்குப் பூச்சு
 • வலிகளுக்கு நசியம்
 • பிரமேகப்பாகு
 • பிரமேகசூலைக்குப் பற்பம்
 • ஆடாதோடை மிறுத்தியாதி
 • சறுவாடநாதிக் குளிகை
 • வெப்புப் பார்வைக்கு
 • பறங்கிப் புண்ணை அறிய
 • இளைப்புத்தீர மருந்து
 • கண்வியாதிக்குப் புறவளையம்
 • கண்ணில் பழுமாற
 • அக்கரம் சகலதுக்கும் குடிநீர்
 • உரோமம் முளைக்க
 • நல்லபாம்பு விஷத்துக்கு
 • சகல விஷத்துக்கும்
 • புண் அழைக்ககற்ற
 • பவுந்திரக் கட்டுக்கு
 • பிதற்றலுக்குக் குடிநீர்
 • பாண்டு சோபை காமாலைக்கு
 • சுகபேதிக்கு சூறணம்
 • மருத்தீடு விழ
 • பிறவீச்சுக்கு
 • நாய்க்கடிக்கு
 • கரப்பனுக்கு
 • கட்டிக்கு
 • வாதவாய்வு வீக்கத்துக்கு ஒத்து
 • வசுவாசிச் சூறணம்
 • சுவாதம் சந்திக்கு குளிகை
 • வயிற்றில் புண்ணுக்கு
 • தாகத்துக்கு
 • திருக்கைமுள் தைத்தால்
 • வாதஉளைவுக்கு குடிநீர்
 • கோழை சங்கரன்
 • வயிற்றால் மறிப்புக்கு
 • வேறு
 • கல்வி சித்திக்கு
 • கோளை குத்திருமலுக்குச் சூறணம்
 • சிறுபிள்ளை பறங்கிக்கு
 • வில்வத்திரிச் சூறணம்
 • சிறுவர் தோஷ சந்தி மூச்சுக்குக் குடிநீர்
 • நீர்ப்பிடிப்புக்குப் பதங்கம்
 • நாக்குத்திமிர் விறைப்புக்கு
 • சிவப்புக் குளிகை
 • சிவப்புத்தூள்
 • வெல்ல உண்டை
 • பூசணிக்காய்ச் சூறணம்
 • குத்துக் குளிகை
 • இராமபாணக் குளிகை
 • மஞ்சல் பற்பம்
 • உடற்புண்ணுகு உறட்டி
 • நம்பன் குளிகை
 • லேபனக்குளிகை
 • கர்ப்பிணி வயிற்றில் வாதவீக்கம் சகலதுக்கும் சூறணம்
 • தீமுறுகல்
 • சீவறட்டினாதி
 • இராச பேதி
 • நவசுரக்குளிகை
 • சிவகரந்தைப்பற்பம்
 • மேக காந்திச் சூறணம்
 • பிரமேக சூலைக்குப் பற்பம்
 • பிரமேகப்பாகு
 • வெண்காயக்குளிகை – I
 • வெண்காயக்குளிகை –II
 • வெண்காயக்குளிகை –III
 • வெண்காயக்குளிகை –IV
 • இஞ்சிப்பாகு
 • தேன்பாகு
 • வெண்சூலைக் குடிநீர்
 • விரேசனம்
 • அமுக்கிராச் சூறணம்
 • இரவு விரேசனமுறை
 • இருமலீளைக்கு
 • சந்திரகாதச் சூறணம்
 • ஆலாத்திப் பூரணம்
 • வெந்தயச் சூறணம்
 • நாகவல்லிக் குளிகை
 • செங்கிரந்தி கருங்கிரந்தி
 • பெரிய முலைப்பால்க் குளிகை
 • காயாசுவாத மிறுத்தியாதி
 • மாந்த சந்நிக்குளிகை
 • தண்டு பெலனுக்குப் பூச்சு
 • சாராயக் குளிகை
 • உட்குத்து புறவீச்சுக்குளிகை
 • மாற்று வெற்றிலைக் குடிநீர்
 • மஞ்சட் பற்பம்
 • கெற்பவாயுவுக்கு மருந்து
 • வாதத்துக்துப் பூச்சு
 • மறுபூச்சு
 • உஷ்ணவாயுவுக்கு உள்மருந்து
 • பற்கொதி மருந்து
 • புண்ணுக்கு உறட்டி
 • அக்கரத்துக்கு அரைமருந்து
 • பனிச்சம்பழநெய்
 • சீரகநெய்
 • சகல நோவுக்கும் கோழிக்குஞ்சுக் காயம்
 • சாராயக்குளம்பு
 • கர்ப்பிணிகளுக்கு 21 சரக்குகள்
 • வல்லாரல் நெய்
 • சின்னமுலைப்பாற் குளம்பு
 • உஷ்ணத்துக்கு லேகியம்
 • மேகவாத லேகியம்
 • மதன காமிய லேகியம்
 • கிரந்தி எண்ணெய்
 • கரப்பனுக்கு எண்ணெய்
 • ஆறாத புண்ணுக்கு எண்ணெய்
 • ஒடுவுக்கு எண்ணெய்
 • நோவெண்ணெய்
 • வாதத்துக்குப் பூச்சு
 • சிறுவர் சுரத்துக்கு எண்ணெய்
 • தொய்வுக்கு எண்ணெய்
 • அந்தரத்தாமரை எண்ணெய்
 • கருநொச்சி எண்ணெய்
 • பழுதாபுளி எண்ணெய்
 • வெப்பாத்துப்புளி எண்ணெய்
 • பெரியபுளி எண்ணெய்
 • முலைப்பாலெண்ணெய்
 • வாதக்குத்து சூலைக்கு எண்ணெய்
 • முக்கூட்டிலெண்ணெய்
 • காணாக்கடி எண்ணெய்
 • குதிரைவலி எண்ணெய் – I
 • குதிரைவலி எண்ணெய் – II
 • கரப்பனுக்கு எண்ணெய்
 • பிறவீச்சிலெண்ணெய்
 • உஷ்ணவாதத்துக்கு எண்ணெய்
 • பறங்கி வியாதிக்கு எண்ணெய்
 • தன்வாந்திரியார் சண்டமாருத செந்தூரம்
 • வாதநாராயண செந்தூரம்
 • இரச செந்தூரம்
 • மூட்டைப்பான், கண்டமாலைக்கு எண்ணெய்
 • சித்தாதி எண்ணெய்
 • மிளகெண்ணெய்
 • சர்வசங்காரக்கொதியெண்ணெய்
"https://noolaham.org/wiki/index.php?title=சித்தமருத்துவ_வாகடம்&oldid=494430" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது