கண்டல்களும் உவர்வளரிகளும்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
கண்டல்களும் உவர்வளரிகளும்
9789.JPG
நூலக எண் 9789
ஆசிரியர் Kugathasan, K. S.
நூல் வகை தாவரவியல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் வெளிக்கள நிலையம்
தொண்டமானாறு
வெளியீட்டாண்டு 2000
பக்கங்கள் 87

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • முன்னுரை – பேராசிரியர் வீ. கே. கணேசலிங்கம்
 • அணிந்துரை – பேராசிரியர் க. சித்திரவடிவேல்
 • என்னுரை – சி. குகதாசன்
 • அறிமுகம் (Introduction)
  • கண்டல்கள் – உவர்ச்சேற்று நிலத் தாவரங்கள் (Mangroves – Salt Marsh Plants)
   • ஆரம்பம் (Origin)
   • வாழிடம் (Habitat)
 • கிழக்குக்கரை: கரைக்கு வெளியேயுள்ள தாவரவர்க்கங்கள் (Off – Shore Vegetation)
 • கரைத் தாவரவர்க்கம் (Shore Vegetation)
 • விவரணம் (Description)
 • உவர்வளரிகள் – சேற்றுத்திடல் தாவரங்கள் (Halophytes – Mud Flat Vegetation)
 • முன்னோடிகள் (Fore Runners
 • ஊடுருவிகள் (Intruders)
 • வழிமுறை வருதல் (Succession)
 • வலயவாக்கல் (Zonation)
 • பரம்பல் (Distribution)
  • பூகோளப் பரம்பல் (Global Distribution)
 • இலங்கையில் பரம்பல் (Distribution in Ceylon)
 • கண்டல்களின் பயன்கள்
 • மீள் வனமாக்கல் (Reforestation)
 • சிந்தனைக்கு
 • உலகம் முழுவதும் காணப்படும் சாதிகள்
 • இலங்கையில் கண்டல்களும் ஈட்டங்களும்
 • கண்டல்களின் முன்னோடிகள்
 • கண்டல் பிரதேச ஊடுருவிகள்
 • சேற்றுத்திடற்றாவரங்கள் (Mud Flat Vegetation)
 • கண்டற்றாவரங்களின் இயல்பு விளக்கம் (Description of Mangrove Fiora)
  • விவரமளிக்கப்படும் தாவரங்களின் நிரல்
 • விபர விளக்கங்கள்
  • Acanthus ilicifolius - கழுதைமுள்ளி
  • Cerbera Manghas- நச்சுக்காய்
  • Dolichandrone Spathacea – வில்பாதிரி
  • Lumnizera racemose - திப்பரத்தை
  • Excoecaria agallocha – தில்லை
  • Derris Scandens - வெண்தெக்கில்
  • Derris uluginosa - தெக்கில்
  • Pongamia glabra - புங்கு
  • Sonneratia acida - கிண்ணை
  • Sonneratia alba - கிண்ணை
  • Sonneratia apetala - கிண்ணை
  • Hibisscus tiliaceus -நீர்பருத்தி
  • Meliaceae
  • Xylocarpus granatum – கடல் மாங்காய்
  • Xylocarpus moluccensis - கடல் மாங்காய்
  • Aegiceras cornculatum – விட்லிக் கண்ணா
  • Nypa fruticans - நீர்த்தேங்காய்
  • Pandanus odoratissimus - தாழை
  • Acrostichum aureum - மின்னி
  • Bruguiera Cylinldrica – உப்புக் கண்டல்
  • Bruguiera gymnoriza – உப்புக் கண்டல்
  • Bruguiera sexangular – உப்புக் கண்டல்
  • Carallia brachiate
  • Ceriops roxburghiana - சிறுகண்டல்
  • Ceriops tagal - சிறுகண்டல்
  • Rizopkara apiculate - கண்டல்
  • Rizopkara mucronate – கண்டல்
  • Seyphiphora hydrophylaceae - அலையாத்தி
  • Heritiera littoralis - சோமுந்திரி
  • Tamarix gallica - சிறுசவுக்கு
  • Avicennia officinalis - கண்ணா
  • Avicennia marina - வெண்கண்டல்
  • Clerodendron inerme – பிஞ்சில்
 • உவர் வளரிகள் அல்லது சேற்றுத்திடற்றாவரங்கள்
  • Sesuvium portulacastrum - வங்காரவள்ளி
  • Aristolochia brachiate - ஆடிதின்னாப்பாலை
  • Heliotropium indicum – சவர் ஆணைவணங்கி
  • Salicornia brachiate – பெரிய கொட்டனை
  • Suaeda nudiflora - கொட்டனை
  • Blumea spp – உமரி
  • Launaea sarmentosa – பிசாக்கான் இனங்கள்
  • Cressa cretica – எழுத்தாணிப்பூண்டு
  • Cyperus iria
  • Cyperus stoloniferous - பனிதாங்கி
  • Fimbristylis ferruginea - தரவைக்கோரை
  • Fimbristylis littoralis - சிறுகடற்சம்பு
  • Agyneia bacciformis
  • Enicostema verticillare - வெள்ளறுகு
  • Cynodon spp – அறுகு இனங்கள்
  • Ammania sp – நீர்மேல் நெருப்பு
  • Hydrophylax maritirra
  • Lippia nodiflora – பொடுதலை
 • கண்டல்களோடு தொடர்பான ஏறிகளும் ஒட்டுண்ணிகளும்
  • Pentatropis microphylla - சிறுபாலைக்கொடி
  • Cuscuta reflexa - தூத்துமக்கொத்தான்
  • Tatilionaceae
  • Derris scandens - வெண்தெக்கில்
  • Derris uliginosa - தெக்கில்
  • Loranthus falcatus - குருவிச்சை
  • Loranthus cuneatus - குருவிச்சை
  • Viscum orientalex - குருவிச்சை
  • Olax scandens – கடல்றாஞ்சி
 • உசாத்துணை நூல்கள்
 • இணைப்பு 1
 • இணைப்பு 2
 • இணைப்பு 3
 • இணைப்பு 4
 • இணைப்பு 5