உலக பூமிசாஸ்திரம்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
உலக பூமிசாஸ்திரம்
2116.JPG
நூலக எண் 2116
ஆசிரியர் சண்முகம், வி. க.
நூல் வகை புவியியல்
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் எஸ்.எஸ்.சண்முகநாதன் அன் சன்ஸ்
வெளியீட்டாண்டு 1940
பக்கங்கள் 380

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • அணிந்துரை - வீ.பொன்னுத்துரை
 • நூன்முகம் - எ.சண்முகம்
 • பொருளடக்கம்
 • அத்தியாயம் 1
  • பொது விளக்கம்
  • கிரகங்கள்
  • சூரியன்
  • புதன்
  • சுக்கிரன்
  • பூமி
  • செவ்வாய்
  • வியாழன்
  • சனி
  • யூரானஸ்
  • நெப்தியூன்
  • ப்ளூட்டோ
 • கிரகங்களின் அட்டவனை
  • சூரியனும் கிரகஙகளும்
   • சந்திரன்
   • கிரகணங்கள்
 • அத்தியாயம் 2
  • நிலமும் நீரும்
  • நீர்ப்பாக நிலப்பாக விஸ்தீரண அட்டவனை
  • சமுத்திரங்கள்
  • அலைகள்
  • கடல்கள்
  • பெருக்கு வற்று
  • ஏரிகள்
  • நதிகள்
  • மலைகள்
  • சமவெளிகள்
  • பாலைவனங்கள்
  • பூகம்பம்
  • எரிமலைகள்
 • அத்தியாயம் 3
  • பூமியின் உருவம்
  • பூமியின் பரிணாமம்
  • பூமியின் சுழற்சி
  • அட்சரேகை
   • அட்சதேசாந்தர ரேகை
  • தேசாந்தர ரேகை
  • காலநிர்ணயம்
  • அவ்வவ் விடத்திற்குரிய நேரம்
  • பொதுவான நேரம்
  • கிரீனிச் நேரம்
   • தேதி மாரும் ரேகைப்படம்
   • இடி
  • ஓர் இடத்தின் தீர்க்க ரேகையைத் தெரிந்துகொள்ளும் விதம்
  • ஓர் இடத்தின் அட்சரேகையைத் தெரிந்து கொள்ளும் விதம்
 • அத்தியாயம் 4
  • பூமியின் மண்டலங்கள்
  • பற்பல பருவங்களிலும் அட்சங்களிலும் இரவும் பகலும் வித்தியாசப்படுவதற்கு காரணங்கள்
  • உத்தராயணம், தட்சிணாயனம்
  • பகற்காலம் ஏன் ஒரே அளவாயிருப்பதில்லை
  • வடகோளர்த்தப் பருவங்கள்
  • வருஷம் முழுதும் ஆகாயத்தில் சூரியன்
  • கதி
 • அத்தியாயம் 5
  • உருவப் படங்களையும் தேசப்படங்களையும் வரையும் விதம்
   • பிரமாணப் படம்
  • சம உயரக் கோடிடப்பட்ட தேசப்படம்
   • சம உயரக் கோடுகள் குறித்த குன்று
  • வெட்டுமுகப்படம் தயாரிப்பது
  • சம உயரக் கோடுகள் மூலம் வெட்டுமுகம் தயாரிப்பது
 • அத்தியாயம் 6
  • உஷ்ணத்தை அளவிடும் வகை
  • உஷ்ணமானி
  • உஷ்ணம் அட்சத்தினால் பாதிக்கப்படும் விதம்
   • சூரிய கிரகணங்கள் விழும் மாதிரி
  • உஷ்ணம் உயரத்தினால் பாதிக்கப்படும் விதம்
  • உஷ்ணம் கடலின் அண்மை சேய்மையினால் பாதிக்கப்படும் விதம்
  • சம உஷ்ணக் கோட்பாட்டு படிமங்கள்
   • ஜனவரி மாத சம உஷ்ணக் கோடுகள்
  • ஜூலை மாத சம உஷ்ணக் கோடுகள்
 • அத்தியாயம் 7
  • காற்று
   • வாயுமானி
  • காற்று வீசும் முறை
   • காற்று வீசும் முறை
   • ஜனவரி ஜூலை மாதக் காற்றுக்கள்
  • கடற்காற்றுத் தரைக் காற்று
   • கடற் காற்று
   • தரைக் காற்று
  • பருவ பெயற்சி காற்று
  • சுழல் காற்று Cyclone
 • அத்தியாயம் 8
  • மழை
   • மழை ஏற்படும் விதம்
  • மழை அளிக்கும் கருவி
   • மழை மாணி
  • மாரி கோடை
   • மாரி, கோடை மழைக்காலம்
  • ஜூலை மாத மழைப்படம்
   • ஜூலை மாத மழை வீழ்ச்சி
   • ஜனவரி மாத மழைப்படம்
   • வருட மழை வீழ்ச்சி
 • அத்தியாயம் 9
  • சமுத்திர நீரோட்டங்கள்
   • சமுத்திர நீரோட்டங்கள்
 • அத்தியாயம் 10
  • சீதோஷ்ண நிலை
 • அத்தியாயம் 11
  • சீதோஷ்ண மண்டலங்கள்
 • அத்தியாயம் 12
  • தாவர மண்டலங்கள்
 • அத்தியாயம் 13
  • இயற்கைப் பிரதேசங்கள்
 • அத்தியாயம் 14
  • குடிசனம், சாதி, சமயம், பாஷை
  • உலக குடிசனத் தொகை
 • அத்தியாயம் 15
  • கோதுமைப் பயிர்செய்வோன்
  • நெல்
  • பருத்தி விளைவிப்பவன்
  • தேயிலை
  • கோப்பி
  • உலகம் சார்ந்த தொழில்
  • கொக்கோ உண்டாக்குபவன்
  • வாற்கோதுமை
  • சோளம்
  • ஒற்ஸ்
  • தென்னை
  • கரும்பு செய்பவன்
  • வாசனைச் சரக்குவகைகள்
  • பழஙகள் உண்டாக்குபவன்
  • பிளாக்ச் சணல்
  • கெம்ப சணல்
  • புகையிலை
  • ரோமம்
  • தோல்
  • கரிச்சுரங்கத்தில் வேலை செய்பவன்
  • ஈயம்
  • செம்பு
  • தகரம்
  • பெற்றோல்
  • ஒலிவ் எண்ணெய்
  • இரத்தினக் கற்கள்
  • வைரக் கற்கள்
  • மீன் பிடித்தல்
  • முத்துக் குளித்தல்
  • ஆடு மாடு வளர்த்தல்
  • பட்டு
 • அத்தியாயம் 15
  • புகைப்பற் பாதைகளும், துறைகளும்
   • உலகம் கப்பற்பாதை & புகையிரதப் பாதைகள்
  • கரி சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் துறைகள்
  • கேபிள்களும் கம்பியில்லாத் தந்தி ஸ்தாபனங்களும்
  • ஆகாயக்கப்பல்கள்
  • ஆகாயக்கப்பற் பாதைகள்
 • அத்தியாயம் 16: ஆசியா
  • பொது விபரம்
  • ஆசியாவை சூழ்ந்திருக்கும் தீவுகள்
  • இயற்கையமைவு
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதியும் தாவரமும்
  • உலோகமும் தொழிலும்
  • வியாபாரம் போக்குவரத்து
  • தேசங்கள்
  • சைபீரியாதேசம்
  • பூமத்திய ரேகைப் பிரதேசத்திலுள்ள தீவுகள்
  • அரேபியா தேசம்
  • சீனா தேசம்
  • யப்பான் தேசம்
  • இராக்
  • சீரியா
  • பலஸ்தீன்
  • துருக்கி தேசம்
  • ஈரான் அல்லது பாரசீகம்
  • ஆப்கானிஸ்தானம்
 • அத்தியாயம் 17: இந்தியா
  • பொதுவிபரம் & இயற்கை அமைப்பு
  • இந்தியாவின் சீதோஷ்ண ஸ்திதி
  • இந்தியாவின் தாவரங்கள்
  • இந்தியாவின் இயற்கைப் பிரிவுகள்
  • விளைபொருள்கள்
  • உலோகங்கள்
  • இந்தியாவின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி
  • பட்டணங்களும் துறைமுகங்களும்
  • சனங்கள்
  • இந்தியாவில் வழங்கும் பாஷைகள்
  • இந்தியாவில் அனுஷ்டிக்கும் மதங்கள்
  • இந்தியாவின் மாகாணப் பிரிவுகள்
 • அத்தியாயம் 18: அவுஸ்திரேலியா
  • பொது விபரம்
  • இயற்கையமைப்பு
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி & தவரம்
 • இயற்கை தாவரப் பிரிவுகள்
  • மிருகங்கள்
  • உலோகங்கள்
  • குடிசனம்
  • இராச்சியப் பிரிவுகள்
  • நியூசிலாந்து
  • பொலினீஷியா
 • அத்தியாயம் 19: ஆபிரிக்கா
  • பொது விபரம்
  • இயற்கை அமைப்பு
  • ஆபிரிக்காவின் நதிகள்
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி & தவரம்
  • விளைபொருள்கள், உலோகங்கள், மிருகங்கள்
  • பர்பரி நாடுகள்
  • எகிப்து தேசம்
  • சுவெஸ் கால்வாய்
  • சூடான்
  • பெல்ஜியம் கொங்கோ
  • தென் ஆபிரிக்கா
 • அத்தியாயம் 20: ஐரோப்பா
  • பொது விபரம்
  • இயற்கை அமைப்பு
 • ஆல்ப்ஸ்
  • நதிகள்
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி
  • ஐரோப்பிய தேசங்கள்
  • நோர்வே தேசம்
  • சுவீடன்
  • பெல்ஜியம்
  • ஒல்லாந்து தேசம்
  • ஆஸ்திரியா தேசம்
  • கங்கேரி தேசம்
  • ருமேனியா தேசம்
  • செக்கோசிலவிக்கா தேசம்
  • போலந்தும் போல்டிக் கடலையடுத்த நாடுகளும்
  • பின்லாந்து தேசம்
  • ஐரோப்பிய ருஷியா தேசம்
  • போர்த்துக்கல் தேசம்
  • ஸ்பெயின் தேசம்
  • இற்றலி தேசம்
  • பால்கன் தேசம்
  • பிரான்ஸ் தேசம்
  • ஜேர்மனி தேசம்
  • சுவிற்சலாந்து தேசம்
  • பிரித்தானிய தீவுகள்
 • அத்தியாயம் 21: வட அமெரிக்கா
  • பொது விபரம்
  • இயற்கை அமைப்பு
  • ஆறுகள்
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி & தாவரம்
  • கனடா தேசம்
  • ஐக்கிய மாகாணங்கள்
  • மெக்சிக்கோ, மத்திய அமெரிக்கா, மேற்கிந்திய தீவுகள்
 • அத்தியாயம் 22: தென் அமெரிக்கா
  • இயற்கை அமைப்பு
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி & தாவரம்
  • பிறேசில்
  • வெனிசு எலா
  • கயான தேசம்
  • ஆர் சென்ரைனா
  • கொலம்பியா
  • ஈக்குவடார்
  • பெரு
  • பெர்லிவியா
  • கில்லி
 • அத்தியாயம் 23: இலங்கை
  • வடிவம், நிலையம், பருப்பம்
  • இலங்கை அமைவு
  • சீதோஷ்ண ஸ்திதி
  • சுவாத்திய பிரிவுகள்
  • தாவரம் & பயிர்வகைகள்
  • பல்வகைத் தொழில்
  • இயற்கைப் பிரதேசங்கள்
  • குடிசனம் போக்குவரத்து
  • குடிசனத் தொகை அட்டவணை
  • போக்குவரத்து
  • புகையிரத வீதிகள்
  • இலங்கை வியாபாரம்
  • யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு
 • அத்தியாயம் 24: தேச ஆராய்ச்சியாளர்கள்
  • பகுதி 1
   • கொலம்பஸ்
   • வாஸ்கொடகாமா
   • மகேலன்
   • மார்க்கோபோலோ
   • பாஹியன்
  • பகுதி 2
   • கபொற்
   • ஹட்சன்
   • உவி லோபி சான்செலர்
   • டிறேக்
   • காட்டியர்
  • பகுதி 3
   • மாங்கோபாக்
   • ஸ்பெக் பேற்றன் கிறான்ற்
   • டேவிற் லிவிங்கரன்
   • ஸ்ரான்லி
   • ரஸ்மன்
   • குக்
   • சென் கெடின்
   • சேர் அவுஹெஸ்ஸரீன்
 • பயிற்சி வினாக்கள்
 • பிழை திருத்தம்
"https://noolaham.org/wiki/index.php?title=உலக_பூமிசாஸ்திரம்&oldid=233372" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது