பண்பாடு 1995.12

From நூலகம்
Revision as of 02:39, 20 December 2011 by Valarmathy (talk | contribs)
பண்பாடு 1995.12
3439.JPG
Noolaham No. 3439
Issue மார்கழி 1995
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor க.சண்முகலிங்கம்
Language தமிழ்
Pages 58

To Read


Contents

  • விஞ்ஞான அறிவின் வளர்ச்சி: தோமஸ் கூனின் சிந்தனைகள் - சோ.கிருஷ்ணராஜா
  • நா.வா.வின் ஆராய்ச்சி - இராம. சுந்தரம்
  • திருஞானசம்பந்தரும் கலைகளும் - வி.சிவகாமி
  • தமிழின் இரண்டாவது பக்தி யுகம் - கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
  • கல்வியும் நூலக விருத்தியும் - சோ.சந்திரசேகரன்
  • தமிழ் இலக்கிய விமர்சனம் இன்றைய போக்குகள்
  • இலங்கையில் சமூகவியல் மானிடவியல் கல்வியும் ஆய்வும் - ஸசங்க பெரேரா
  • கிராம சமூகங்கள்: கற்பனையும் உண்மையும் - நொபொரு கராஷிமா
  • குறிப்புகள் - க. சண்முகலிங்கம்
  • தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி - இராம. சுந்தரம்