பகுப்பு:செஞ்சக்தி

From நூலகம்
Revision as of 23:20, 9 October 2016 by Baranee Kala (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

செஞ்சக்தி பத்திரிகை மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரின் உத்தியோக பூர்வமான மாதாந்த இதழாக 2000இற்கு பின்னர் வெளியானது. முற்றுமுழுதாக அரசியல் பேசிய இதழாக இது காணப்படுகிறது. கொழும்பில் இருந்து இந்த இதழ் வெளியானது.