பகுப்பு:ஆசீர்வாதம்

From நூலகம்
Revision as of 00:43, 9 October 2015 by Pirapakar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

'ஆசிர்வாதம்' இதழ் கொழும்பிலிருந்து வெளிவருகின்ற கத்தோலிக்க மாத இதழாகும். இது வீரகேசரி வெளியீடுகளில் ஒன்று. இதழின் உள்ளடக்கத்தில் கத்தோலிக்க மத சிந்தனைகள், புனிதர்களது வரலாறு, வத்திக்கான் செய்திகள், விவிலியம் பற்றிய குறிப்புக்கள், புனித நாள் பற்றிய விபரம் என்பவற்றுடன் உள்வியல், சமூகவியல் சார் கட்டுரைகளையும் தாங்கி வெளிவருகின்றது.