நிறுவனம்:கிளி/ ஒட்டுசுட்டான் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Revision as of 10:21, 14 June 2015 by Gopi (talk | contribs) (Text replace - "| }}" to "| }}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Name கிளி/ ஒட்டுசுட்டான் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address வித்தியாபுரம், ஒட்டுசுட்டான்
Telephone 024-3248365
Email
Website www.oddusuddanmv.sch.lk