நிறுவனம்:அம்/ வீரச்சோலை சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Revision as of 00:06, 10 November 2015 by Pilogini (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Name அம்/ வீரச்சோலை சித்திவிநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place வீரச்சோலை
Address வீரச்சோலை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

வீரச்சோலை ஶ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட வீரச்சோலை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.