நிறுவனம்:அம்/ கெப்பட்டிபொல நவோதயா பள்ளி

From நூலகம்
Revision as of 10:21, 14 June 2015 by Gopi (talk | contribs) (Text replace - "| }}" to "| }}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Name அம்/ கெப்பட்டிபொல நவோதயா பள்ளி
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address மஹோதயா, அம்பாறை
Telephone
Email
Website