நிறுவனம்:அம்/ கல்முனை அம்பலத்தடி விநாயகர் ஆலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ கல்முனை அம்பலத்தடி விநாயகர் ஆலயம்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place கல்முனை
Address அம்மன் கோவில் வீதி, கல்முனை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

கல்முனை அம்பலத்தடி ஶ்ரீ விநாயகர் ஆலயம் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.