நிறுவனம்:அம்/ அன்னமலை லிங்கேஸ்வரர் கோயில்

From நூலகம்
Revision as of 09:11, 14 November 2015 by Pilogini (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Name அம்/ அன்னமலை லிங்கேஸ்வரர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place அன்னமலை
Address 14வது கிராமம், அன்னமலை , அம்பாறை
Telephone
Email
Website

அன்னமலை லிங்கேஸ்வரர் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி பிரதேசசெயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட அன்னமலை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.