நிறுவனம்:அம்/ அன்னமலை பிள்ளையார் கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ அன்னமலை பிள்ளையார் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place அன்னமலை
Address அன்னமலை, அம்பாறை
Telephone
Email
Website

அன்னமலை பிள்ளையார் கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலர் பிரிவிற்குட்பட்ட அன்னமலை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.